Kulturlandskapsbidragen till kommunerna är fördelade

Årets bidrag från kulturmiljöanslaget till kommuner som bedriver forn- och kulturlandskapsvård är nu beslutade. Totalt är det en summa på 1,1 miljoner kronor. Det är 21 kommuner i länet som ansökt om bidrag från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och tilldelats medel.
Husaby Biskopsborg i Götene kommun

Bidraget ska användas för att stödja kommunernas arbete med slyröjning, slåtter, trädvård, städning, underhåll av parkeringar, stigar, informationsskyltar, bord och bänkar med mera. Syftet med bidraget är att stötta kommunerna i sin verksamhet.

- Kommunerna står oftast för merparten av den totala kostnaden för den utförda skötseln och gör ett fantastiskt arbete för att skapa platser som kan komma alla till del, säger Lisa Ragnarsson, ansvarig för forn- och kulturlandskapsvården på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Att vårda dessa platser fyller flera funktioner. Dels att skydda platsen från olämpliga intrång, dels att bevara den kulturhistoriska miljön för framtiden. En tredje funktion är att tillgängliggöra den och bidra till att öka kunskapsnivån och intresset för vår historias alla delar. Platserna är ofta mycket välbesökta, av lokalbefolkningen och turister.

Miljöerna varierar men har en gemensam nämnare, vackra och rofyllda miljöer där allas vår historia kan utläsas. Flera av miljöerna som vårdas i kommunerna kan du läsa om i utflyktsguiden Historia på plats. Där presenteras ett antal av länets mer välkända fornlämningsmiljöer. I utflyktsguiden kan du också lära dig om fornlämningens historia och få praktisk information som vägbeskrivning och information om tillgänglighet.

Läs mer

Historia på plats