Krävs snart inget tillstånd för kameraövervakning från drönare

Riksdagen har röstat igenom en lagändring som gör det möjligt för privatpersoner och företag att fotografera från en drönare utan tillstånd från länsstyrelsen. Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2017. Men det finns ett undantag. Myndigheter måste fortfarande ha tillstånd.
Drönare

​Idag gäller följande. En kamera som sitter på en drönare är i lagens mening en övervakningskamera. Den kräver därför ett tillstånd från länsstyrelsen. Detta enligt bestämmelserna i kameraövervakningslagen.

Personuppgiftslagen tar över

Från och med den 1 augusti kommer privatpersoner och företag inte längre att behöva tillstånd från länsstyrelsen för att få använda en drönare med kamera. Däremot måste reglerna i personuppgiftslagen följas. Har du frågor kring personuppgiftslagen ska du vända dig till Datainspektionen.

Gäller inte myndigheter

Det finns ett undantag från den nya lagen. Myndigheter kommer även fortsättningsvis att behöva tillstånd från länsstyrelsen.

Det gäller även om myndigheten anlitar en privatperson eller ett företag att övervaka eller fotografera.

Prövar inte nya ansökningar

Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer inte att hinna pröva nya ansökningar som lämnas in innan den 1 augusti.

Vi kommer däremot att hantera de ansökningar som redan lämnats in så fort vi kan. Naturligtvis i dialog med sökanden.

Krävs andra tillstånd

Tänk på att det fortfarande krävs andra tillstånd för att få flyga drönare än just tillståndet till kameraövervakning. Till exempel krävs det tillstånd från

  • respektive flygplats för att flyga inom dess kontrollzon,
  • Transportstyrelsen om du flyger på uppdrag eller tjänar pengar på din flygning, samt
  • Lantmäteriet (och i vissa fall Sjöfartsverket) enligt lagen om skydd för geografisk information.

Här kan du läsa mer: