Nu är det krav på ligghall till djuren

Nu har kylan kommit, vilket innebär att det är krav på att djur som hålls ute har tillgång till en ligghall. Nötkreatur, får, grisar och hästar klarar sig bra i kallt väder men behöver få tillräckligt med foder och ha tillgång till torr liggplats.
Tre får står ute i snön

Den kalla årstiden räknas från den tid då betestillväxten har stannat av på markerna. Det gör den när dygnsmedeltemperaturen understiger fem (5) plusgrader fem (5) dagar i sträck. Och där är vi nu.

Under den kalla årstiden ska djur som hålls ute ha tillgång till en ligghall som ger dem skydd mot väder och vind samt tillgång till torra och rena liggplatser. För produktionsdjur gäller att de ska ha tillgång till ligghall om de hålls ute mer än 12 timmar/dygn och för hästar 16 timmar/dygn. Endast djur som är lämpade för utevistelse under den kalla årstiden får hållas som utegångsdjur.

Läs mer

Skydd för djuren i hagen

Hur du ska hålla dina utegångsdjur