Kontroll av strandskyddsbrott i Härskogen

Länsstyrelsen kommer i veckan (20-22 september) att kontrollera strandområden och leta efter olagliga byggnader och anläggningar vid Buasjön, Västra Nedsjön och Östra Nedsjön. Alltså inom Härskogens landskapsbildsskyddsområde, på gränsen mellan Härryda och Bollebygd.

​Strandskydd handlar om att alla människor ska ha tillträde till landets stränder. Det handlar också om att rädda kvar livsmiljöer för en rad olika växter och djur. Strandskyddstillsyn är en viktig del av uppdraget.

Länsstyrelsen arbetar ofta med planerad tillsyn i form av kampanjer. Då kontrollerar vi strandnära byggnader och anläggningar inom ett avgränsat strandområde. Det är ett effektivt sätt att jobba på, eftersom vi hinner med mycket på kort tid.

Det är också ett sätt att garantera lika behandling. Samtliga objekt inom ett större område granskas på en gång. Till skillnad från enstaka objekt som anmälts till Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kommer nu i veckan (20-22 september) att kontrollera strandområden och leta efter olagliga byggnader och anläggningar vid Buasjön, Västra Nedsjön och Östra Nedsjön. Alltså på gränsen mellan Härryda och Bollebygd.

Det finns möjligheter för media att följa med på tillsyn av strandskydd under fältdagarna 20-22 september. Vid intresse - kontakta Anders Henriksson på telefon 010-224 44 69.