KOMPIS-miljon till gränsöverskridande planering av kust och hav

Länsstyrelsen ger 1,1 miljoner kronor till två projekt som ska förstärka det kommunala samarbetet inom kust- och havsplaneringen i Bohuslän. Ett av projekten sträcker sig över gränsen mellan Sverige och Norge.


KOMPIS-pengarna ska bidra till den kommunala kust- och havsplaneringen och underlätta kommunernas deltagande i den statliga planeringen av Västerhavet. Foto: Misak Nalbandian

Kommunerna Tjörn och Orust har likartade förutsättningar när det gäller förvaltning och utveckling av kust och hav. Nu får kommunerna dela på 750 000 kronor från det statliga KOMPIS-bidraget. Pengarna medfinansierar ett projekt som ska titta på hur kustzonen och havet ska planeras och användas nu och i framtiden. Arbetet är tänkt att mynna ut i ett tillägg till kommunernas översiktsplaner.

Tjörn och Orust deltar sedan tidigare i projektet Mellankommunal kustzonsplanering som drivs av Göteborgsregionens kommunalförbund.

- Vi ser positivt på att ytterligare insatser samordnas mellan kommunerna i södra Bohuslän. Det kommer även att gynna den statliga havsplaneringen som pågår i Västerhavet, säger Gunnar Åkerlund, planarkitekt på Länsstyrelsen.

Kust- och havsplanering vid Svinesund
Det andra projektet som får KOMPIS-pengar ska titta på förutsättningarna för planering av kusten och havet i Svinesundsområdet. Projektet drivs av Svinesundskommittén som är ett mångårigt samarbete mellan Sverige och Norge. På den svenska sidan deltar Tanums och Strömstads kommuner i projektet.

- En internationell planering av havsresurserna är viktigt även på den kommunala nivån. Genom det här projektet finns goda möjligheter att titta på hur olika organisationsformer och lagstiftningar kan mötas på bästa sätt, säger Gunnar Åkerlund.

Strömstad och Tanum deltar sedan flera år i samarbetsprojektet Tillväxt Norra Bohuslän som omfattar kommunerna Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil. Just nu genomför de fyra kommunerna ett samråd kring en gemensam blå översiktsplan.

Kort om KOMPIS
KOMPIS – Kommunal planering i statlig samverkan – är ett statligt bidrag som ska underlätta kommunernas medverkan i den statliga havsplaneringen. Bidraget riktar sig till kustkommuner och gäller översiktlig planering med koppling till havet. Samordningen av anspråk och intressen i kust- och havsområdet är den gemensamma kärnan i den kommunala översiktsplaneringen och den statliga havsplaneringen.

Läs mer om KOMPIS-bidraget och tidigare beviljade KOMPIS-projekt.

Läs mer om den statliga havsplaneringen i Västerhavet.