Så många nyanlända ska varje kommun i länet ta emot nästa år

Under 2018 ska 2 486 nyanlända med uppehållstillstånd fördelas över kommunerna i Västra Götalands län. Detta enligt bosättningslagen.

​Totalt beräknas 52 200 nyanlända personer bosätta sig i Sveriges kommuner under nästa år. Flertalet, 37 000 personer, beräknas ordna bosättningen på egen hand. Resterande 15 200 behöver hjälp med bosättningen av landets kommuner.

Av de 15 200 som behöver hjälp ska 2 486 bosättas i kommunerna i Västra Götaland. Det är 34 procent färre än i år (2017).

Fördelningen till kommuner utgår från dessa kriterier:

  • Kommunens arbetsmarknadsförutsättningar
  • Befolkningsantalet
  • Tidigare mottagande
  • Antalet asylsökande som vistas i kommunerna

En relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög andel av tilldelningen. En relativt stor befolkning ger också en relativt hög andel av tilldelningen. Liksom ett lågt sammantaget mottagande i förhållande till befolkningen.

Se hela listan med fördelningen i Västra Götalands län

Läs mer om bosättningslagen