Klimatåtgärder för 151 miljoner i Västra Götaland

Naturvårdsverket har beviljat ytterligare 13 miljoner kronor från Klimatklivet till Västra Götaland. Pengar som bland annat går till projekt inom biogas, energikonvertering och laddinfrastruktur för att minska klimatpåverkande utsläpp.

Sedan år 2015 har 107 projekt i länet fått 151 miljoner kronor för klimatarbete. Åtgärder som sammanlagt reducerar växthusgasutsläppen med 37 000 ton om året.

I denna omgång går mest pengar till Vårgårda-Herrljunga Biogas AB för kapacitetsutbyggnad av en rötningsanläggning för biogas. En ganska stor del av potten går också till Trollhättan Energi AB för uppförande av en tankstation för biogas.

Andra som får en slant är Melleruds Bostäder AB, Melleruds kommun och Svenljunga Verksamhetslokaler. I samtliga fall för energikonvertering.

Fjorton (14) ansökningar om utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon har också beviljats medel.

Två ansökningsomgångar återstår under 2017. Nästa är från och med den 7 augusti till och med den 11 september.

Läs mer om klimatklivet samt vilka som fått stöd

Läs mer i pressmeddelandet från Naturvårdsverket

 

Fakta om Klimatklivet
Bidrag inom Klimatklivet beviljas till de åtgärder som ger störst minskning av klimatpåverkande utsläpp per investeringskrona. 783 projekt i hela landet har hittills fått 1,27 miljarder kronor i stöd. Alla företag och organisationer i Sverige kan söka stödet. Totalt ska 3,5 miljarder kronor fördelas till och med år 2020. Naturvårdsverket tar beslut om stöd efter samråd med Länsstyrelsen. Länsstyrelsen arbetar med vägledning till aktörerna och att samordna insatserna för minskade utsläpp.

 


 Kontaktpersoner

Andrea Teran Öman
Energi- och klimatstrateg
010-224 46 16
072-700 61 79
andrea.teran-oman@lansstyrelsen.se 

Jan Mastera
Länsmiljöingenjör
010-224 51 43
070-355 71 21
jan.mastera@lansstyrelsen.se

 
Pressansvarig:
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland