Klimat 2030 – kraftsamling för klimatet

Västra Götaland ska bli en fossiloberoende region 2030. Det ska ske med hjälp av insatser som både ger klimatnytta och stimulerar den regionala utvecklingen. Det beslutade regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 19 september.

Nu inleds ett intensivt arbete med att rigga genomförandet av kraftsamlingen. Insatser kommer göras till exempel för ett klimatsmart vardagsresande där fler väljer att gå, cykla eller resa kollektivt, framväxten av en tjänstesektor som arbetar cirkulärt, intensifierad planering för klimatsmarta bostäder och lokaler och för att stärka västsvenska lantbrukares nyckelroll i omställningen till fossiloberoende.

- Att fler aktörer inom alla samhällssektorer samarbetar och engagerar sig kommer att vara avgörande för om vi ska bli framgångsrika i energi- och klimatarbetet, säger nytillträdde landshövdingen i Västra Götalands län, Anders Danielsson.  

Fyra områden prioriteras:

  • hållbar transporter
  • klimatsmart och hälsosam mat
  • förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster
  • sunda och klimatsmarta bostäder

Nu inleds ett intensivt arbete med att rigga genomförandet av kraftsamlingen. Insatser kommer göras till exempel för: 

  • klimatsmart vardagsresande där fler väljer att gå, cykla eller resa kollektivt
  • framväxten av en tjänstesektor som arbetar cirkulärt
  • intensifierad planering för klimatsmarta bostäder och lokaler
  • stärka västsvenska lantbrukares nyckelroll i omställningen till fossiloberoende.

Kraftsamlingen lanseras den 26 oktober på Konserthuset i Göteborg under konferensen "Västra Götaland ställer om – möjligheter i ett fossilfritt Sverige"

Se Västra Götalandsregionens och länsstyrelsens pressmeddelande

Läs mer om Västra Götalandsregionens klimatarbete och den reviderade Klimatstrategin för Västra Götaland