Invigningsfest vid Hornborgasjön

Festliga tider väntas vid Hornborgasjön på lördag den 18 mars. Det är nu 30 år sedan naturum Hornborgasjön invigdes i vad som skulle bli ett av landets mest välkända naturreservat. Nu gör Naturvårdsverket en rejäl satsning på besöksplatserna vid Fågeludden. Allmänheten bjuds in för att fira invigningen.

Med den nya entrébyggnaden, Doppingen, ges nu möjligheten att erbjuda besökarna till denna fantastiska och unika fågelsjö, god service med café och toaletter samt en modern hörsal. Besöksmålet ska också vara ett föredöme ur ett tillgänglighetsperspektiv och vara en modern arbetsplats med god arbetsmiljö. Doppingen är fullt tillgänglighetsanpassad för personer med funktionsvariationer.

- Vi är väldigt glada att vi får möjlighet att bemöta våra cirka 250 000 årliga besökare på ett bättre sätt. Detta är det andra steget i en större satsning och vi ser med glädje fram emot det nya huset och dess utvecklingsmöjlighet för både naturums verksamhet och området säger Jörel Holmberg, enhetschef på naturavdelningen vid Länsstyrelsen. 

Dagens festligheter inleds med en invigningsceremoni där flera framstående personer i området håller tal. Bandet klipps av tillförordnade landshövdingen Lisbeth Schultze medan operasångaren Fernando A. Montalban bjuder på skönsång. Dessutom är Hornborgasjöns egen piratkör, Ljudhållningssällskapet, på plats för att sjunga in våren. 

När bandet är klippt blir det öppet hus i den nya byggnaden och caféet öppnar. Det blir en familjevänlig dag, fylld av aktiviteter.

- Under dagen bjuds det på tranguidningar och naturums yngre besökare kan gå på skattjakt och titta på en dockteater om Tranan Taras spännande äventyr. Skåla äppelbubbel under vernissagen av de nya tillfälliga utställningarna. Det finns även tipspromenader för stora och små under dagen med fina priser, berättar vikarierande naturumföreståndaren Sofie Bernhardsson. 

För vissa blir dagens höjdpunkt att få lyssna till rikskände naturfotografen Brutus Östlings berättelser om sina bilder i hörsalen.

- Eftersom intresset är stort att delta på festligheterna är det en god idé att samåka, så att alla parkeringsplatser räcker. Dessutom är det ju bra för miljön, flikar Jörel Holmberg in.  

Varmt välkomna! 

För detaljerat program för dagen - se bifogat dokument eller www.hornborga.com
 

​FAKTA
  • 2013 beslutade Naturvårdsverket att inleda en stor satsning på att förnya och förbättra besöksmålet Hornborgasjön.
  • Förnyelseprojektet består av tre delar, ombyggnation av naturum, ny entrébyggnad och ombyggnation av informationscentralen Trandansens personalutrymme, samt ny toalettbyggnad.
  • 2015 avslutades första etappen då naturum invigdes efter att ha genomgått en totalrenovering invändigt. Nu huserar naturum med en ny fräsch utställning.
  • Invigningen av det nya huset intill naturum avslutar den andra stora etappen i förnyelseprojektet. Godkännandet att bygga huset togs av Regeringen, eftersom priset översteg 20 miljoner kronor.
  • I förnyelsearbetet ingår även att en nyrenovering av informationscentralen Trandansen, där personalen äntligen får ett ordentligt personalutrymme. Ett nytt toaletthus upprättas under 2017-2018.

 


Pressansvarig:
Jan Mogol
jan.mogol@lansstyrelsen.se  
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21