Inventera spillning från vargar

Länsstyrelserna i Mellersta rovdjursförvaltningsområdet har under vinterns inventering uppdraget att hitta spillning från alla vargar i området. DNA-analyser ska sedan ligga till grund för en översyn av omräkningsfaktorn från inventerade familjegrupper till det totala antalet vargar.

Du som är intresserad av att delta i inventeringen norr om Vänerns sydspets kan kontakta Länsstyrelsen, som leder och samordnar inventeringen. Milersättning och premie för insamlat DNA-prov (vargbajs) utgår.

Skicka din intresseanmälan till natur.vastragotaland@lansstyrelsen.se . Uppge namn, telefonnummer samt i vilket område du vill inventera, så tar Länsstyrelsen kontakt med dig för närmare information.

Länsstyrelsens arbete med rovdjur