Internationella kvinnodagen 8 mars

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter i alla delar av livet.  Det är målet med jämställdhet. Idag den 8 mars uppmärksammar vi arbetet för ett jämställt samhälle.
Fotografi: Kvinna och man vid övergångsställe

Det görs framsteg i utvecklingen mot ett jämställt samhälle, men samtidigt står utvecklingen still i vissa avseenden. Ibland går det till och med bakåt. Ett exempel på där samhället inte är jämställt är inom lönefördelningar. Det finns kvinnor som har lägre lön än män för lika arbete. Det är inte jämställt. Ett annat exempel är representation på högre befattningar. Män återfinns fortfarande i större utsträckning än kvinnor på högre befattningar. Sett till folkhälsa så är det dubbelt så många unga kvinnor än män som rapporterar om besvär när det gäller ängslan, oro eller ångest. 

Länsstyrelsen har i uppdrag att arbeta för att den nationella jämställdhetspolitiken får genomslag i länet. Det görs genom jämställdhetsintegrering. Detta innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska ingå i alla beslut som fattas, och på alla nivåer. 

Jämställdhet är tillsammans med integration och unga prioriterade mål i Landsbygdsprogrammet 2014-2020. Länsstyrelsen arbetar för tillväxt på landsbygden i olika projekt. Men att få med jämställdhet och icke-diskriminering att på ett konkret sätt är inte alltid helt enkelt. Två seminarier om jämställdhet i Länsstyrelsens regi har resultaterat i ökad kunskap om hur det praktiskt går att arbeta med jämställdhet.

- Alla kan arbeta med jämställdhet på olika nivåer. Man kan skaffa sig ny kunskap eller uppdatera den befintliga så att arbetet blir bättre, säger Frida Bengtsdotter, processledare grundläggande betaltjänster på Länsstyrelsens landsbygdsavdelning. Det som är viktigt är att i vardagen ställa frågor kring jämställdhet för att bredda sin analys.

Vi uppmärksammar den internationella kvinnodagen genom evenemang på Stadsbiblioteket i Göteborg. Här pågår utställningen "Bilder som förändrar världen" och den 8 mars klockan 17 arrangeras dessutom miniföreläsningar på tema som till exempel jämställdhet i upphandling, föräldraskap och kommunikation.

Program för 8 mars

Information om utställningen