Låt bli att plocka och äta vilda musslor längs Västkusten

Under den senaste veckan har en alg som kan producera nervgift blivit talrik längs Västkusten. Vi kan nu konstatera att gifterna ansamlats i mycket höga halter i musslor.
Därför vill vi starkt avråda dig från att plocka och äta vilda musslor längs hela kusten.
Ett knippe musslor i havet

​Skulle du, efter att ha ätit musslor, känna stickningar och domningar - antingen runt munnen eller i fingrar och tår - ska du omedelbart ta kontakt med en läkare.

Halter av alggifter minskar men finns fortfarande i vissa område

De senaste provsvaren från de produktionsområden där musslor odlas, visar på att det fortfarande är mycket höga halter i Saltöfjord utanför Lysekil. I övriga områden verkar de vara på nedåtgående vilket enligt planktonexperter på SMHI beror på de starka vindar som varit och är nu i veckan längs kusten. Detta gynnar inte algtillväxten och man tror att blomningen därför kommer ebba ut.

Dock finns halter av dessa algtoxiner fortfarande påvisat i Tjärnöarkipelagen, Bottnefjorden, Ljungskile, Lyresund samt Stigfjorden och man bör därför avvakta självplock av musslor. Däremot är det alltid säkert att äta de musslor som finns i handeln. De kan vara danska eller svenska men de är alltid kontrollerade och giftfria. För information om öppna och stängda produktionsområden för musslor som Statens Livsmedelsverk ansvarar för.

Läs mer om musslor och giftproducerande alger

Alggifter och blomningar

Statens Livsmedelsverk