Hur brett är ett miljömål?

Uppväxt i gröna vågen och med en ljus syn på framtiden. Miljömålsarbetet är något som driver Sophia Olander att gå till jobbet, en drivkraft hon tror sig dela med många fler. Men ännu är det en lång väg kvar innan miljömålen är nådda, och mycket kan bli bättre.

​Miljöhjältar från förr

Miljön har alltid funnits med. Även om det inte alltid hetat just miljömål, var det miljön i fokus som präglade Sophias uppväxt. Miljöfrågorna som diskuterades var drivkraften i det som blev grunden för hennes yrkesval.

- Mina föräldrar tillhörde gröna vågen, och det var deras gröna våg som spridde sig till mig, säger Sophia Olander.

Ett särskilt starkt minne som Sophia lyfter är miljödebattören Björn Gillberg och hans miljöinsatser. Titulerad både författare och forskade gjorde han sig känd under 70-talet då han uppmärksammade allmänheten om miljö- och hälsorisker i vardagsmiljön. Gillbergs bok Hotade släktled (1969) blev en väckarklocka för många. Han gjorde starka intryck då han några år senare demonstrerade i TV hur man kunde tvätta sina kläder i gräddersättningsmedel.

Kompromissa i vardagen

Att vara klimatsmart i vardagen kan ibland vara svårt, men Sophia menar att det är viktigt att hela tiden föra en dialog och avvägning med sig själv.

- Vi har betat av två gasbilar, men tyvärr är den vi har idag inte fossilfri. Det är just detta, kombinationen mellan privatekonomi och vilja kräver ibland kompromisser och en ständig avvägning. En annan dröm jag har är att i framtiden kunna påverka genom förnyelsebar el i hemmet, säger Sophia Olander.

Intern samverkan

I dagsläget tycker Sophia att mycket av det som görs i miljömålsarbetet är bra, men hon tror även att en hel del insatser skulle kunna göras ännu bättre.

- Det givna arbetssättet finns inte, men det bubblar och är på gång – på Länsstyrelsen har vi både tvärgrupp Göteborg och tvärgrupp Miljömål som goda exempel. Jag tror helt enkelt att vi har ännu mer att göra där. Personligen hade jag gärna jobbat ännu mer proaktivt med kommunerna. Dialogen idag skulle kunna vara ännu mer framåtriktat –  det hade varit önskvärt, menar Sophia Olander.

Önskvärt är ju bevara och utveckla går hand i hand. På Länsstyrelsen arbetar vi med intern utveckling av våra arbetssätt och ett exempel på detta var höstens miljömålsmåndagar på Landsbygdsavdelningen. Målet var att skapa insikt kring hur olika enheter jobbar med miljömål i landskapet och på den korta tiden som var avsatt hanns det med givande diskussioner och gav en positiv stämning. Sophia understryker att det är roligt att genom dialog få medarbetare att stanna upp och se sin del av bidraget, och hur enormt mycket alla bidrar för att vi ska nå miljömålen.

En optimistisk approach

När Sophia svarar på frågan kring miljömålens bredd konstaterar hon att de är oändligt breda. Det är ändå en optimistisk inställning som genomsyrar samtalet kring miljömålsarbetet. Gällande frågan om en särskild favorit i raden av miljömål väljer hon just generationsmålet. Motiveringen är enkel: Vi ska ha löst frågan helt enkelt. Men givetvis går det inte alltid att förhålla sig glatt till den utmaning som miljömålsarbetet faktiskt innebär.

- Det som gör det meningsfullt att gå till jobbet är ju att kunna ha möjlighet att bidra till en högre måluppfyllelse. Samtidigt kan det emellanåt kännas hopplöst när det går så långsamt, saker känns ibland omöjliga att påverka. Men jag försöker förhålla mig till vad som är min del att bidra till så att det inte blir ohanterligt. Jag kan inte ta ansvar för allt - Ingen kan göra allt, men alla kan göra något, säger Sophia.


Avslutningsvis ger Sophia svar på förra veckans fråga från Andreas Lidholm:

Hur är miljömålen formulerade 2050?
I den bästa av världar då har vi inga, för vi är framme. Jag vill vara så optimistisk!

Sophias fråga till nästa veckas intervjuperson är:
Har vi för många miljömål?

Läs mer om arbetet med våra miljömål

Nu finns Miljömål Västra Götaland på Facebook

 


 Intervjuserier: Hur brett är ett miljömål?

​För att lyfta Länsstyrelsens miljömålsarbete presenterar vi ett antal intervjuer under våren. Frågan om bredden på miljömålet är namnet på serien om vårt miljömålsarbete. Här intervjuar vi olika chefer som arbetar för miljömålen, och varje vecka presenteras olika idéer och tankar kring hur vi kan jobba för att tillsammans nå miljömålen i Västra Götaland.

Häng med i denna intervjuserie och ta del av arbetet för miljömålen!

Tidigare intervjuer:

Andreas Lidholm, chef på funktionen för regional planering

Elenor Loyd, chef på enheten för vattenmiljö