Hur brett är ett miljömål?

När vi arbetar med miljömålen så arbetar vi för framtiden. Arbetet stärker vår värdegrund och ökar vår trovärdighet. - Arbetet med miljömålen är en viktig utmaning, säger Jörel Holmberg, landskapsarkitekt och chef på enheten för naturförvaltning, som också menar att det krävs en mer radikal approach för att klara den biologiska mångfalden.

Jörel Holmbergs stora intresse för miljömålen tog sin början i samband med att hon började arbeta som kommunekolog. I början var det naturvårdsfrågorna hon brann för, men fick så småningom ännu bredare arbetsuppgifter och perspektiv. Sin personliga favorit bland miljömålen är hon säker på, det är ett rikare odlingslandskap. 

- Det är ju där jag hör hemma, jag är liksom uppvuxen i det på något sätt. Även om jag är en stadstjej så tycker jag att odlingslandskapet är viktigt, säger Jörel.  

Ta i med hårdhandskarna

Det nuvarande åtgärdsprogrammet för miljömålen är enligt Jörel ett steg i rätt riktning. Nu utgår vi från de möjligheter som finns. Både Länsstyrelsen och andra aktörer i Västra Götaland har börjat bredda sina åtgärder. Men Jörel är inte säker på att det är tillräckligt, utan skulle vilja se en mer radikal satsning, från alla håll. Även regering och riksdag behöver agera mer radikalt och våga satsa. 

- Vi ser ju i uppföljningarna att det inte blir bättre. Väldigt många resultat och trender är oftast negativa, tyvärr. Jag kan därför känna att vi behöver vara lite mer radikala än vad vi är idag. Kanske behöver vi också börja arbeta på olika sätt. Både med pekpinnar, lagar och regler, men även genom att locka och motivera. Om vi ska klara den biologiska mångfalden i landskapet så krävs mer, menar Jörel. 

Mer nätverkande och stöttning

Någon snabb lösning finns inte att tillgå. Men en önskan kring miljömålsarbetet från Jörels sida är att vi måste bli duktigare på flera olika pusselbitar. Hon menar att vi måste bli bättre på dialog, samverkan, nätverkande och inte minst att ge stöd i miljömålsarbetet. 

- Vi kan ju inte göra allting själva utan måste stötta andra att jobba. Det tror jag vi gör bäst genom möten, att faktiskt träffas och inte bara skicka ut rapporter och papper. Det tar ju tid, men jag tror att man måste lägga lite tid där, säger Jörel. 

Resor och kött

Att utmana sig själv i vardagen är en viktig del av miljöarbetet. Jörel ser till att resa på miljövänliga sätt. Det är något som förvisso inte kräver någon större ansträngning från hennes håll, då hon gillar både att åka kollektivt och att cykla. Men Jörel poängterar att ibland kan det även vara bra att utmana sig själv.

- Ett annat mål jag har är att jag ska äta mindre kött. Det tycker jag inte heller är så svårt i och för sig, för jag gillar grönsaker. Men det kräver ändå lite eftertanke. Man har ju sina gamla vanor, plus att det finns en familj att ta hänsyn till, säger Jörel. 

Breda, långa och många miljömål

På frågan om hur brett ett miljömål är behöver Jörel ingen betänketid kring sitt svar.

- De är väldigt breda. Allihopa!


Jörels svar på förra veckans fråga från Sophia Olander:

Har vi för många miljömål?
- Det kan ibland kännas överbryggande och ibland kan man spåna på tanken om målens ordning eller kring att utveckla paraplymål. Men, jag vet inte. Ibland känns det som att det landat ganska bra, ibland sådär. Det får ju inte bli dubbelarbete liksom! Många mål går in i varandra, som till exempel miljömålet Ett rikt växt- och djurliv. Men idag, med landskapsperspektiv och annat, så är det kanske inte så dumt, avslutar Jörel. 

Jörels fråga till nästa veckas intervjuperson är:
Hur hanterar vi utmaningar som vi vet att vi inte har resurser till?

Läs mer om arbetet med våra miljömål

Nu finns Miljömål Västra Götaland på Facebook


 Intervjuserier: Hur brett är ett miljömål?

​För att lyfta Länsstyrelsens miljömålsarbete presenterar vi ett antal intervjuer under våren. Frågan om bredden på miljömålet är namnet på serien om vårt miljömålsarbete. Här intervjuar vi olika chefer som arbetar för miljömålen, och varje vecka presenteras olika idéer och tankar kring hur vi kan jobba för att tillsammans nå miljömålen i Västra Götaland.

Häng med i denna intervjuserie och ta del av arbetet för miljömålen!

Tidigare intervjuer:

Sophia Olander, chef för funktionen för Landsbygdens miljö  

Andreas Lidholm, chef på funktionen för regional planering

Elenor Loyd, chef på enheten för vattenmiljö