Hur brett är ett miljömål?

Emil Bengtsson är en av två distriktschefer på Skogsstyrelsen i Västra Götaland. Han håller miljömålet Levande skogar närmast hjärtat, såklart. Emil talar om vikten av att föra dialog och god samverkan, att agera som en god förebild och om att vara stolt över det miljöarbete som bedrivs.
Emil Bengtsson, skogsstyrelsen

Emil Bengtsson arbetar som distriktschef på Skogsstyrelsen. Han är den sjunde och därmed även sista intervjupersonen att komma till tals i en serie av intervjuer om vårt arbete med miljömålen. Foto: Linda Andersson

Miljömålsarbetet har varit en del i Emils liv sedan ett decennium tillbaka. Men att peka på vad som väckte Emils intresse för skog och natur från början är inte helt lätt. Kanske det faktum att han är uppvuxen på landet, eller hans idrottsbakgrund inom orientering. Det biologiska intresset är Emil dock säker på, det kommer från en väldigt duktig gymnasielärare.

Ett avtryck för all framtid

Emils position som distriktschef innefattar bland annat att teckna avtal, fatta beslut, föra dialoger och inrätta biotopskydd. Den sistnämnda punkten är en del i Emils roll som känns lite extra.

- När Skogsstyrelsen fattar beslut om ett biotopskydd görs det för att bevara naturvärdena "för all framtid". Vid de tillfällena känns det som man gör skillnad, man lämnar ett bestående avtryck. Det känns bra!

Vikten av en god samverkan

Från Skogsstyrelsens håll anser Emil att det finns samverkan som fungerar väl, men även exempel på samverkan som behöver utvecklas i framtiden.

- Traditionsmässigt har Skogsstyrelsen väldigt god samverkan med skogsbruket och skogsnäringen. Målbildsarbetet är ett exempel över det som fungerar bra, det vill säga att vi gemensamt med Skogssektorn har tagit fram målbilder för vad vi faktiskt menar när vi tar en god miljöhänsyn.

Skogsstyrelsen tror väldigt mycket på ett arbetssätt där alla kan enas om vad en bra målbild är. Men för Skogsstyrelsen del anser Emil nog att samverkan med kommunerna skulle behöva öka. Skogen är viktig både för biologisk mångfald, och för att vara en viktig källa för hälsa och välbefinnande. Det finns många sociala värden i skogen, och här är det kommunerna som ofta äger marken runt där folk bor. Kommunerna är viktiga aktörer.

Att slopa bilen

Att återspegla och representera det man arbetar för är viktigt för Emil. I diskussionen kring egna miljömål finns både de som han övervunnit, men även de som han försöker förbättra.

- Som chef ska man vara en förebild och visa att det går, exempelvis att åka kollektivt. Jag har slopat bilen i samband med mina jobbresor. Det går ju faktiskt att vara ganska effektiv den tiden man pendlar i stället för att sitta bakom ratten i bilköer. Sträckan mellan Borås och Göteborg, inte minst.

En målsättning som Emil också har är att försöka minska på mängden kött. Det är dock en alltmer svårare utmaning.

- Mina egna mål är ganska brett satta. Köttet är högt satt, för där har jag allt svårare. Men gällande bilen handlar det om att jag nu kommit över den gränsen, det är inte svårt längre.

Ett miljöarbete att vara stolta över

Arbetet med miljömålen är en utmaning och utvecklingen är någonting som tar tid. Det är dock viktigt att belysa den utveckling som går i positiv riktning. Emil önskar att vi i allt större utsträckning bör se till att lyfta de positiva exempel som sker.

- Målen ser ju ganska röda ut, men det händer trots allt en hel del positiva saker bakom de där röda lamporna. Det skulle vi nog kunna göra mer med, att också lyfta de goda exempel som sker! Vi har ett otroligt bra uppföljningssystem som har byggts upp under många år. Det finns en väl genomtänkt systematik på hur vi jobbar och det ska vi vara stolta över.

Emil är väldigt positiv för det arbete Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen är inne i nu. Åtgärdsprogrammet är nu ute på remiss och kommer sjösättas i höst eller tidigt nästa år. Det är ju med konkreta åtgärder som vi kan nå målen, och inte enbart genom uppföljningar. Emil menar att det är så vi måste angripa det i större utsträckning, att engagera näringslivet med flera.

Avslutningsvis ger Emil svar på förra veckans fråga från Lars Jacobzon: Hur får vi kulturmiljö att bli en tydligare del i miljömålsarbetet?

- Bra fråga. Jag kan se att det nu sker åtgärder, inom just levande skogar så lyfts kulturmiljö. Större miljöhänsyn behövs generellt i vardagens skogsbruk. Skogsstyrelsens hänsynsuppföljningar visar att det är inom kulturmiljöerna som vi har det största glappet, mellan vart vi är, vart vi ska och vart vi vill. Skogsbruket har tagit till sig problematiken och gör åtgärder, och jag hoppas på att snart kunna se resultatet. Kompetensutveckling är också en viktig del. Jag lyckligt lottad då jag har två arkeologer nu på mitt distrikt. Kompetensen behöver breddas!


 Intervjuserie: Hur brett är ett miljömål?

​För att lyfta Länsstyrelsens miljömålsarbete presenterar vi ett antal intervjuer under våren. Frågan om bredden på miljömålet är namnet på serien om vårt miljömålsarbete. Här intervjuar vi olika chefer som arbetar för miljömålen, och varje vecka presenteras olika idéer och tankar kring hur vi kan jobba för att tillsammans nå miljömålen i Västra Götaland.

Häng med i denna intervjuserie och ta del av arbetet för miljömålen!

Tidigare intervjuer:

Jörel Holmberg, chef på enheten för naturförvaltning 

Sophia Olander, chef för funktionen för Landsbygdens miljö  

Andreas Lidholm, chef på funktionen för regional planering

Elenor Loyd, chef på enheten för vattenmiljö

Monique Wannding, chef på enheten för miljö- och klimatsamverkan

Lars Jacobzon, chef för kulturmiljöenheten

Emil Bengtsson, distriktschef på Skogsstyrelsen

Miljömålen 

Läs mer om vårt arbete med miljömål