Hur brett är ett miljömål?

Monique Wannding har ett särskilt förhållande till Miljöbalken. När Miljöbalken infördes år 2000 blev Monique inkastad i miljövärlden och fick inblick i allvaret med miljöarbetet. Miljöfrågorna formar agendan.

​När Al Gores film ”En obekväm sanning” lyfte frågan om global uppvärmning 2006 påverkades miljörörelsen i stort. Nu var det inte längre någon tvekan om att människans livsstil faktiskt påverkar klimatet. Filmen ledde till att Monique blev ännu mer involverad i miljöfrågorna och förstod allvaret i arbetet med klimatfrågorna.

Global dimension

Moniques favoritmiljömål är miljömålet om begränsad klimatpåverkan.

- Om vi begränsar klimatpåverkan så får vi väldigt mycket vinning på andra miljömål också, säger Monique Wannding engagerat. Inte nog med det, miljömålet om begränsad klimatpåverkan har en global dimension. Konsekvenserna är stora om vi inte gör något åt klimatet. 

Många av miljömålen går hand i hand. Luftkvalitetmålet är också ett miljömål där vi genom att åtgärda vissa delar kan få många andra vinster. Det vi gör lokalt har betydelse globalt, det är ett bra perspektiv att jobba med.

- Vi i Västra Götaland är viktiga aktörer i ett globalt perspektiv, det är viktigt att komma ihåg att det får väldigt stora konsekvenser globalt om vi inte gör något åt klimatet, fortsätter Monique.

För kommande generationer

Alla som lever på den här planeten idag har ett ansvar att lämna över en bra miljö till nästa generation.

- Vår största utmaning att tackla är transportsektorn, säger Monique Wannding. Vi har ganska goda förutsättningar att lyckas på andra områden, till exempel inom energisektorn, men transportsektorn är fortfarande svår.

Miljömålsarbetet har vi försökt att nå ut med ganska så brett. Näringslivet skulle vi vilja arbeta mer med, men det krävs också särskilda incitament för att företagen ska uppleva en nytta av att redovisa sitt miljöarbete. Näringslivet gör väldigt mycket idag, samtidigt som det finns de som skulle behöva göra ännu mer än vad de gör.

Att handla klokt

I vardagen kan alla bidra med någon liten del i miljöarbetet.

- Jag köper inte plastkassar längre, säger Monique Wannding. På Miljömålsdagen 2016 skulle alla deltagare sätta upp sina egna hållbarhetslöften, och se hur vi förhåller oss till egna miljömål.

Moniques beslut om att säga nej till plastkassar är med i hennes vardag. Det kan vara lättare vid planerad handling, till exempel i mataffärerna, men det kan vara svårare i klädaffärerna. Tipset från Monique är att ha ett hållbarhetslöfte som går att klara, och sedan vidareutveckla det steg för steg.

- Mitt hållbarhetslöfte är en liten del i det stora hela, men det är inte oviktigt, säger Monique. Jag har det med mig i vardagen och tänker på det varje gång jag går in i en affär.

Inte framme – men på god väg

Monique medger att miljöarbetet innehåller många dimensioner och är långt ifrån okomplicerat. Sedan hon kom till Länsstyrelsen 2016 känner hon sig ändå mer och mer glad då hon tänker på miljömålen.

- Jag tycker det görs väldigt mycket bra nu, jag tycker att vi är på god väg med arbetssätten med tvärgruppen internt och att vi jobbar integrerat inom olika sakområden, säger Monique med eftertryck.

Kommunikation i miljöarbetet är en viktig del för att lyckas. Miljömålsarbetet på Länsstyrelsen vidareutvecklas kontinuerligt och vi är på god väg. Ganska snart kommer vi kunna se resultat av allt arbete som pågår.

Avslutningsvis ger Monique svar på förra veckans fråga från Jörel Holmberg:

Hur hanterar vi utmaningar som vi vet att vi inte har resurser att genomföra?

- Prioritera! Det är en väldigt svår fråga, men om utmaningarna är väldigt viktiga måste vi prioritera om. Vi måste effektivisera det sätt vi jobbar på så att vi får maximalt med resurser att jobba med. Jag tycker vi har en väldigt god ansats i tvärgruppsarbetet där vi har också ett utvecklingsarbete att göra arbetet mer effektivt och mer välfungerande. Vi har en utmaning på Länsstyrelsen att prioritera, det bygger lite på att alla har sina hjärtefrågor och de tycker förstås att sin egen ”baby” är viktigast. Men vi som lyhörda experter ska också klara av att avgöra vad som är allra viktigast. Samtidigt går det inte att ställa biologisk mångfald mot klimatarbete.

Moniques fråga till nästa veckas intervjuperson är:

Hur får vi miljömålen att upplevas mer lustfyllda?


 Intervjuserie: Hur brett är ett miljömål?

​För att lyfta Länsstyrelsens miljömålsarbete presenterar vi ett antal intervjuer under våren. Frågan om bredden på miljömålet är namnet på serien om vårt miljömålsarbete. Här intervjuar vi olika chefer som arbetar för miljömålen, och varje vecka presenteras olika idéer och tankar kring hur vi kan jobba för att tillsammans nå miljömålen i Västra Götaland.

Häng med i denna intervjuserie och ta del av arbetet för miljömålen!

Tidigare intervjuer:

Jörel Holmberg, chef på enheten för naturförvaltning 

Sophia Olander, chef för funktionen för Landsbygdens miljö  

Andreas Lidholm, chef på funktionen för regional planering

Elenor Loyd, chef på enheten för vattenmiljö

Miljömålen 

Läs mer om vårt arbete med miljömål