Grön infrastruktur – vad är det?

Under februari har Länsstyrelsen haft dialogmöten med länets kommuner om grön infrastruktur. Träffarna genomfördes i Göteborg, Vänersborg och Mariestad med fokus på det pågående arbetet med en regional handlingsplan.

Drygt sextio personer från länets kommuner har deltagit på dialogmöten som Länsstyrelsen bjudit in till för att prata om hur en handlingsplan för grön infrastruktur ska komma till nytta i kommunernas fysiska planering. De tre mötena har hållits i Göteborg, Vänersborg och Mariestad under februari månad.

Grön infrastruktur är ett ganska okänt begrepp för många. Enkelt uttryckt kan man säga att grön infrastruktur är ett nätverk av värdefull natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande.

- Det finns ett stort engagemang i frågorna om grön infrastruktur, säger Maria Thordarson naturvårdsstrateg på Naturavdelningen. Många bra och inspirerande idéer har kommit upp de här dagarna.

Under förmiddagen informerade Länsstyrelsen om mål och syfte med handlingsplanen. Länsstyrelsens presenterade framtagna analyser på var värdefulla naturområden ligger. Skyddsvärda träd och värdefulla gräsmarksmiljöer lyfts fram som viktiga delar i en grön infrastruktur.

Eftermiddagen ägnades åt grupparbeten om hur grön infrastruktur ser ut i olika naturtyper. Inte minst odlingslandskapet, insjöområden samt skyddsvärda träd är viktiga pusselbitar i kartan för en grön infrastruktur i kommunal planering.

I arbetet med att närma oss Västra Götalands miljömål är grön infrastruktur och ekosystemtjänster av stor betydelse. Grön infrastruktur ska stärka förutsättningarna att nå flera av våra miljömål. Så håll utkik i din kommun efter grön infrastruktur och ekosystemtjänster, många idéer behöver omsättas i praktiken.

Presentationer från kommumötena:

Dialog om grön infrastruktur

Kartor gräsmark

Läs mer om grön infrastruktur här:

Grön infrastruktur

Miljömål