Grevbäcks ekhagar i Hjo blir naturreservat

Grevbäcks ekhagar längs Vätterns strand blir naturreservat.
I området finns några av de äldsta och grövsta ekarna i Västra Götalands län. Några kan vara 600-800 år gamla. Alltså
träd som bokstavligen har sina rötter i medeltiden. Lätta att se är de också, eftersom väg 195 mellan Hjo och Karlsborg passerar genom naturreservatet.

​I Grevbäcks ekhagar finns det många gamla och grova ekar men även en del alsumpskog. Många ekar har en ålder på minst 400 år.

Varför minst 400 år? Har de ingen mer exakt ålder?

-  Jo, men det går inte att räkna årsringar på så gamla träd. Det beror på att ekarnas innersta, den äldsta kärnveden, har förmultnat till så kallad mulm. Man får istället göra en bedömning av trädens ålder med ledning av bland annat storlek och var i landet de växer, säger Örjan Nilsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län. 

Gamla grova ekar har ett stort antal hotade och sällsynta arter knutna till sig. Gul dropplav, gulpudrad spiklav och ekticka är några exempel från Grevbäck.

- Svår att hitta och svåra att bestämma, men likafullt är det en skön känsla att veta att de finns i området när man vandrar mellan ekarna, säger Örjan Nilsson. 

Grevbäcks ekhagar är även en fin miljö för flera fladdermusarter. Däribland barbastell och dvärgpipistrell. Barbastell har för övrigt en känd övervintringslokal i självaste Karlsborgs fästning, några mil norr om Grevbäck. 

- Jag tycker att mina ekhagar vid Grevbäck är väldigt fina. Det känns därför bra att jag kan medverka till att de skyddas i ett naturreservat, säger markägaren Peter Eriksson.

Ek i Grevbäck

 Pressansvarig: