Godkänd detaljplan för Karlavagnsplatsen

Länsstyrelsens beslutar att godkänna detaljplanen för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen på Lindholmen i Göteborg.

​Den 30 juni beslutade Länsstyrelsen att ta in den antagna detaljplanen för bostäder och verksamheter vid Karlavagnsplatsen för prövning. Vi saknade nämligen en del underlag. 

Nu har Länsstyrelsen fått in underlagen. Och vi är nöjda. Vi ser inte längre någon risk för påtaglig skada på riksintresset för kommunikationer. Vi anser inte heller att bebyggelse enligt planen är olämplig för människors hälsa och säkerhet. 

Länsstyrelsen beslutar därför att godkänna planen. 

Här kan du läsa hela beslutet.


 Pressansvarig: