Fria fiskvägar i vägtrummor kontrolleras

Fall, vattenhastighet och vattendjup i vägtrummor kommer under veckan att kontrolleras på ett 20-tal platser i 15 kommuner i länet. Detta för att fiskar och andra smådjur ska ha möjlighet att överleva och ha fri passage.
Vägtrumma

​–Det vanligaste problemet med vägtrummor är att de är placerade för högt upp och då skapar ett fall från trumman och ner i vattendraget. Detta fall gör det svårt för fiskar och andra djur att passera, säger Mats Rydgård på enheten för vattenärenden på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Med tumstock och kamera kommer Mats Rydgård med kollegor från vattenavdelningen att under Tillsynsveckan kontrollera ett 20-tal vägtrummor och broar runt om i länet.  

–Vi gör för första gången en uppföljning av gamla beslut för att få en mer praktiskt tillämpad kunskap om vägtrummor och se vad vi eventuellt behöver ändra i våra mallar och hur vi kan utveckla tillsynen, fortsätter Mats Rydgård. 

Kontrollerna är ett led i arbetet med att nå övergripande mål som vattendirektivet (god ekologisk status), miljömålen (levande sjöar och vattendrag samt biologisk mångfald) och främja en hållbar utveckling enligt miljöbalken.

FAKTA:

Det här är en av aktiviteterna under Länsstyrelsens Tillsynsvecka 4–8 december. Sedan 2013 har Länsstyrelsen Västra Götaland organiserat Tillsynsveckor, vanligtvis en på våren och en på hösten, som ett komplement till den löpande tillsynen. Veckan ska öka kunskapen om Länsstyrelsens viktiga roll som tillsyns- och kontrollmyndighet.