Forum för tidiga insatser

Den 26 oktober ordnar Länsstyrelsen en dag för dig som arbetar med tidiga insatser för asylsökande. Dagen ska ge kunskap om arbetet och inspirera till samverkan.

Dagen kommer att hållas i Folkets Hus på Järntorget i Göteborg och inbjudna är civilsamhällets aktörer och kommuner som arbetar med eller är intresserade av tidiga insatser för asylsökande i Västra Götalands län. Programmet innehåller både föreläsningar och workshops samt mingel för samverkan.  

21 miljoner

Länsstyrelsen har hittills i år delat ut elva miljoner kronor till organisationer som genomför insatser för vuxna asylsökande och personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boenden. Återstående cirka tio miljoner kronor, som gick att söka till den 8 september, kommer att beslutas och fördelas senare i höst. Insatserna ska stärka målgruppens kunskaper i det svenska språket, främja hälsan och förenkla etableringen på arbetsmarknaden och i samhället. I vårt län handlar det om cirka 9 000 personer.

Under 2018 kommer det åter igen att vara möjligt att söka statsbidrag från Länsstyrelsen till tidiga insatser för asylsökande.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med tidiga insatser för asylsökande.

Vill du komma den 26 oktober? Välkommen med din anmälan till forum för tidiga insatser (scolla ner på sidan och klicka på "Gå till anmälningsformuläret")