Fortsatt satsning på värdefull natur

Fjolåret var framgångsrikt för naturvården i Västra Götalands län. Mycket pekar på att 2017 kommer att bli minst lika bra.
Hur många reservat som kommer att bildas är ännu för tidigt att säga, men vi arbetar bland annat med skydd av Stora Les branter i Dalsland och Marstrands skärgård i Bohuslän.

Förra året tog Länsstyrelsen beslut om 19 nya naturreservat i Västra Götaland. Länet fick också sitt 500:e reservat. Det blev Knäckekullarna med Falkberget, i Vänersborgs kommun, som fick äran att fylla jämnt.

- Vi har precis fått veta hur stora anslagen är för 2017 och allt pekar på att vi kan fortsätta naturskyddet i samma omfattning som 2016. Det är viktigt eftersom mycket återstår innan vi nått målen, säger Johan Jannert, enhetschef på Länsstyrelsens naturavdelning.

Hur många reservat som kommer att bildas under 2017 är för tidigt att säga, men Länsstyrelsen arbetar bland annat med skydd av Stora Les branter och Marstrands skärgård. Två relativt stora områden som är betydelsefulla för såväl friluftsliv som biologisk mångfald.

Naturreservaten kräver olika typer av skötsel för att behålla mångfalden av arter och miljöer. Årets höga anslag för naturvårdande åtgärder gör det möjligt med en mängd värdefulla insatser. Vi kommer exempelvis att lägga en hel del resurser på restaurering och stängsling av betesmarker.

- Att ge goda förutsättningar för betande djur är en effektiv naturvårdsåtgärd. Naturbetesmarker är bland det artrikaste vi har, säger naturvårdshandläggaren Peter Ericsson.

Länets naturreservat är inte bara viktiga för den biologiska mångfalden. De är också en fröjd för ögat som lockar mängder av besökare. Därför satsar vi i år också på att rusta upp leder, spänger och andra friluftsanordningar.​


 Kontaktpersoner:

Jörel Holmberg
Naturavdelningen
Enheten för naturförvaltning
010-224 51 69
0701-80 53 95
jorel.holmberg@lansstyrelsen.se
 
Johan Jannert
Naturavdelningen
Enheten för naturskydd
010-224 51 73
0701-80 54 14
johan.jannert@lansstyrelsen.se
 
 
Pressansvarig:
Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland