Försvarsmaktsövning Aurora 17

För att öka den militära förmågan kommer Försvarsmakten under september att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.
Soldater.

Aurora 17 är den första och största försvarsmaktsövningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga militära stridskrafter och fler än 19 000 män och kvinnor, varav en fjärdedel från Hemvärnet, kommer att delta. Förband i hela Sverige berörs. Dessutom deltar militära förband från andra länder, något som både bygger gemensam säkerhet och ökar den svenska operativa förmågan. Ett flertal civila myndigheter deltar också.

Övningsområdet
Övningen kommer att genomföras i luften, på marken och till sjöss. Övningsområdet är hela Sverige, men främst berörs Mälardalen och Stockholm, området på och runt Gotland samt Göteborgsområdet.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsen i Västra Götalands län deltar inte i själva övningen, utan arbetar, utifrån sitt geografiska områdesansvar, med att ge stöd till och koordinera de civila aktörerna. I praktiken innebär det att ta ansvar för att det finns en löpande regional samverkan med alla berörda aktörer. Det kan också bli aktuellt att stödja försvarsmakten i olika frågor, till exempel att besluta om trafikrelaterade tillstånd.

Information om övning Aurora 17 finns på Försvarsmaktens webbplats.