Fler uppdaterade Natura 2000-områden

För tio år sedan tog Länsstyrelsen fram bevarandeplaner för Västra Götalands Natura 2000-områden. Natura 2000 är namnet på Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden i medlemsländerna.
Ko och ängar

​Men naturen är föränderlig. Det som var sant för tio år sedan behöver inte vara sant idag. De flesta områden har inventerats sedan förra bevarandeplanen skrevs och det finns nu en färskare bild av skyddsvärda arter och miljöer i del olika områdena. Ännu återstår en del arbete, men vi har idag kunnat fastställa ytterligare 49 uppdaterade bevarandeplaner för länets 414 Natura 2000-områden.

Här kan du läsa mer om bevarandeplaner