Fjädergräs och drakblommor får mer plats vid Nolgården Näs i Falköping

Naturreservatet Nolgården Näs i Falköpings kommun är något av helig mark för botaniskt intresserade. Många har genom åren besökt området för att njuta av de sällsynta växter som finns på platsen. Nu har Länsstyrelsen beslutat om ytterligare en utökning av naturreservatet.
Grönområde runt Nolgården Näs

​Nolgården Näs blev naturreservat redan 1948. Området består av en så kallad stäppartad torräng. Här växer sällsyntheter som fjädergräs, drakblomma och smalbladig lungört. Arter som etablerade sig under bronsålderns värmeperiod och sedan försvann när kylan åter kom krypande över landet. Växterna lyckades bara klamra sig kvar på några få grusåsar runt Falbygden och norra Ätradalen. 

Naturvårdsverket har tagit fram ett särskilt åtgärdsprogram för naturtypen stäppartad torräng. Naturreservatet Nolgården Näs är en viktig pusselbit i arbetet. Därför utökades Nolgården Näs från 4,2 till 12,6 hektar för ett par år sedan. Och nu utökas naturreservatet alltså ytterligare. Denna gång från 12,6 till 30,7 hektar.  

- Vi är positiva till att naturreservatet utökas, berättar markägarna Christer och Christina Eliasson.

- En stor del av utökningen har historiskt sett varit öppna naturbetesmarker. Men markerna planterades igen med granskog under mitten av 1900-talet. Vi har nu avverkat skogen. Det känns väldigt bra att få medverka till att denna för Sverige unika naturtyp restaureras. 

Västergötlands Botaniska Förening är också positiv.
– Vi tycker att detta är ett av Sveriges viktigaste naturreservat, och vi vill bidra med vår kunskap i det fortsatta arbetet, säger ordförande Gösta Börjeson. 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har ett särskilt ansvar för att restaurera och skydda stäppartad torräng.
– Det känns fantastiskt roligt att genomföra restaurering och skötsel tillsammans med markägarna och Västergötlands Botaniska Förening, säger naturvårdshandläggaren Örjan Nilsson.


 Pressansvarig: