Färska uppgifter om länets Natura 2000-områden

För tio år sedan tog Länsstyrelsen fram bevarandeplaner för Västra Götalands Natura 2000-områden. Natura 2000 är namnet på Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden i medlemsländerna.
Medusahuvud på hornkorall vid Bratten. Foto: Tomas Lundälv

Men naturen är föränderlig. Det som var sant för tio år sedan behöver inte vara sant idag. Under årens lopp har vi inventerat alla områden på nytt, för att få en färskare bild av skyddsvärda arter och miljöer. Ännu återstår en del arbete, men vi har den 20 december kunnat fastställa uppdaterade bevarandeplaner för 64 av våra 414 samt tagit fram bevarandeplaner för två områden som tidigare har saknat bevarandeplan Natura 2000- områden.

Här kan du läsa mer om bevarandeplanerna