Färre nyanlända till länets kommuner i år

Regeringen har beslutat om nya länstal för nyanlända. Det beror på ett förändrat mottagningsbehov. Under 2017 ska 3 760 nyanlända anvisas till kommunerna i Västra Götalands län. Det tidigare beslutet låg på 5 210.

Kommunerna är sedan mars månad förra året skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. I höstas tog Länsstyrelsen beslut om kommuntal för Västra Götaland under 2017. Utgångspunkten var då att 5 210 skulle bosättas i länets kommuner.

Men nu har regeringen ändrat sin bedömning. Mottagningsbehovet har minskat. Regeringen har därför beslutat om en ny fördelning av antalet nyanlända som ska anvisas till länets kommuner. Det nya länstalet för Västra Götalands län är 3 760.

Länsstyrelsen har därför reviderat kommuntalen.

Se hela listan på fördelningen i Västra Götalands län

Fördelningen till kommuner utgår från tre kriterier:

  • Kommunens arbetsmarknadsförutsättningar
  • Kommunens storlek (befolkningsantal)
  • Tidigare mottagande

En relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög andel av tilldelningen. En relativt stor befolkning ger också en ganska hög andel av tilldelningen. Ett lågt sammantaget mottagande i förhållande till befolkning ger en relativt hög andel av tilldelningen.

Länsstyrelsen har lagt en lägsta nivå om sju platser per kommun.

Läs mer om nya bosättningslagen


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21