Elever på jakt efter främmande arter i havet

Vad är en svartmunnad smörbult? Hur hamnade japanska jätteostron i svenska vatten? Nu ger sig elever från Orust, Stenungsund och Kungälv ut längs kusten för att leta efter främmande arter i havet.
Svartmunnad smörbult

Skolprojektet riktar sig till skolor i Orust, Stenungsunds och Kungälvs kommuner och finansieras av Länsstyrelsen. Under ledning av forskare får eleverna lära sig om främmande marina arter och hur dessa påverkar havsmiljön i närområdet.

- Att forskare är med ger extra tyngd. Eleverna känner att det här är på riktigt, säger Anna Bartler, lärare vid Kärnaskolan i Kungälv, som deltog i de introduktionsdagar för lärare som hölls i april.

Hjälper forskare

Den 22 maj ger sig de första skolklasserna ut i fält för att hjälpa forskarna att hitta havslevande djur som inte finns naturligt i våra vatten. Till exempel den svartmunnade smörbulten som kan ta över hela fisksamhällen, eller de japanska jätteostronen som konkurrerar om samma livsmiljö som våra svenska blåmusslor.

Fynden rapporteras in via webbsidan Rappen som är knuten till en nationell artdatabas. Elevernas iakttagelser kan på så vis bidra till den forskning och miljöövervakning som görs längs kusten.

- Observationerna gör att vi snabbare kan upptäcka nya arter. Det ger oss bättre möjlighet att sätta in rätt åtgärder i tid, säger Beatrice Alenius, marinbiolog på Länsstyrelsen.

Under Västerhavsveckan, 5-13 augusti, ska eleverna sprida sina nyvunna kunskaper vidare genom att presentera arbetet i Nordstan i Göteborg.
Fältaktiviteterna startar 22 maj och pågår två veckor framåt. Media är välkomna att följa med skolorna ut i fält.

Om skolprojektet

Närmare fyrtio lärare och tusen elever från elva skolor i kommunerna Orust, Stenungsund och Kungälv beräknas delta i projektet under 2017.

Initiativtagare är Havets Framtidsverkstad och Länsstyrelsen. Projektledare är sammanslutningen 8-fjordar och Stenungsunds kommun är projektägare. Övriga samarbetspartners är Göteborgs universitet, Chalmers Lindholmen, Göteborgs marinbiologiska laboratorium och Sportfiskarna.​


 Kontaktpersoner

Förslag om tid för fältbesök och information om skolprojektet:
Hans Hällman
Havets Framtidsverkstad
0735-17 88 42
hans.hallman@
havetsframtidsverkstad.se

Ytterligare information:
Anna Dimming
Marin naturvetare på Länsstyrelsen
010-224 48 76
073-660 15 12
anna.dimming@lansstyrelsen.se  

Sara Ejvegård
Projektledare 8-fjordar
0732-30 49 63
sara.ejvegard@lansstyrelsen.se

Pressansvarig:
Maria Göranson
010-224 45 42
0706-60 97 69
maria.goranson@lansstyrelsen.se