Hur brett är ett miljömål?

Från en aha-upplevelse på engelska landsbygden till pådrivare i frågor om hållbar konsumtion. - Vi måste öka takten i arbetet med att ta hand om den här planeten. Kavla upp den kortärmade skjortan. Nu, säger Elenor Loyd, chef på enheten för vattenmiljö.
Elenor Loyd är chef på enheten för vattenmiljö och först ut i en serie av intervjuer om vårat arbete med miljömålen.

Alla miljömål är viktiga men självklart ligger vattenmiljömålen allra närmast om Elenors hjärta. Elenor menar att miljömålen måste få ta plats. På frågan om bredden på miljömålen svarar Elenor att det snarare handlar om hur djupt inombords miljömålen kan ta plats.

- Om det inte finns rent vatten så klarar vi oss inte, säger Elenor Loyd. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. 

Värdegrund

Värdegrunden är det som Länsstyrelsens står för, och värdegrunden ska stödja vår vision - det hållbara samhället. Här finns kopplingen till miljömålen, som en del av arbetet.

- Vi på Länsstyrelsen har ett viktigt uppdrag och en utmaning i att bidra till en bred förståelse för miljö- och hållbarhetsfrågor, fortsätter Elenor. För att nå ett hållbart samhälle behöver vi nå ut brett och förklara varför, och göra det tillsammans. 

Eget miljömål 

De åtgärder som ligger Elenor närmast om hjärtat är de åtgärder som blir genomförda. Länsstyrelsen arbetar med ett kommande regionalt åtgärdsprogram för miljömålen, och i samband med detta program hoppas vi skapa engagemang.

- Jag har jobbat mycket med mina egna barn för att de ska nå insikt och förståelse för att begränsa konsumtionen. Vi måste ta hand om den här planeten nu, och tänka ett extra varv kring vad vi lämnar över till kommande generationer, säger Elenor. 

En stark naturupplevelse på engelska landsbygden i början av 90-talet blev startskottet för ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor. Elenor kom till Länsstyrelsen hösten 2016, med stor erfarenhet från arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor i olika organisationer och i näringslivet.
Inte minst arbetet på Kapp-Ahl gav insikt om globala vattenfrågor och den enorma mängd vatten som går åt vid tillverkning av textilier. 

Roligt med miljömål 

I grunden är Elenor Loyd en optimistisk person, som tycker om att jobba med mål som ger en riktning. Det gör henne glad. Dock blir hon bekymrad när hon hör det gamla vanliga om att alla kan inte göra allt men alla kan göra nåt.

- Det räcker inte, nu måste alla göra det man kan göra, säger Elenor med eftertryck. Alla måste göra mer. 

Elenors råd är att konsumera så lite som möjligt. Det är det enklaste. Alltså så lite som möjligt av det som håller så länge som möjligt. Kolla noga vad det gäller materialval och design, så det håller över tid. Så att den här planeten hänger med för kommande generationer. 

Elenors stafettfråga till nästa person i denna intervjuserie: 

Hur långt sträcker sig din hållbara konsumtion?

Nästa vecka svarar Andreas Lidholm, länsarkitekt och funktionschef på regional planering för samhällsbyggnad, på den frågan.


Läs mer om arbetet med våra miljömål

Nu finns Miljömål Västra Götaland på facebook


 Intervjuserie: Hur brett är ett miljömål?

​För att lyfta Länsstyrelsens miljömålsarbete presenterar vi ett antal intervjuer under våren. Frågan om bredden på miljömålet är namnet på serien om vårt miljömålsarbete. Här intervjuar vi olika chefer som arbetar för miljömålen, och varje vecka presenteras olika idéer och tankar kring hur vi kan jobba för att tillsammans nå miljömålen i Västra Götaland.

Häng med i denna intervjuserie och ta del av arbetet för miljömålen!