Du kan bidra till rent vatten

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för en hållbar utveckling. Den 22 mars firas Världsvattendagen. Årets tema är ”Vatten och spillvatten”.
Fotografi: Utsläpp till vatten

​Världsvattendagen firas varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Dagen startades på initiativ av FN:s generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman.

Många i Sverige tar rent och friskt vatten för givet. På Världsvattendagen uppmärksammas värdet av vårt vatten och i år är temat för dagen "Vatten och spillvatten" för att markera det nära sambandet mellan vatten och avloppsvatten i strävan efter en långsiktigt hållbar utveckling. Orenat avloppsvatten från industri och hushåll leder till att vatten förorenas och skapar en ohälsosam miljö som drabbar människor och djur.

Att rena och återanvända spillvatten är viktigt för oss här i Sverige för att vi även i framtiden ska ha god tillgång till rent vatten, men det är framförallt viktigt i många andra länder där bristen på rent vatten är stor. Tillgång till rent vatten är en viktig del av Sveriges miljömål och är syftet med EU:s Vattendirektiv. Det är också ett av de globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.

I Sverige och Västra Götaland arbetar vi för rent vatten och en god vattenkvalitet bland annat genom vårat arbete med miljömålen.

Läs mer om våra miljömål

På Världsvattendagen bjuder Länsstyrelsen in till Vattenrådens dag där samverkan för att förbättra vattenkvaliteten står i fokus.

Läs mer om Vattenrådets dag 2017 

Läs mer om hur du själv kan bidra till renare vatten

Läs senaste numret av vattenmyndigheternas nyhetsbrev Vattenblänk, som kom just idag den 22 mars. Där kan du bland annat läsa om olika projekt som pågår runt om i landet för att förbättra våra vattenmiljöer.