Dialog med civilministern om Agenda 2030

Onsdagen den 5 april var Länsstyrelsen värd för ett dialogmöte med civilministern om Agenda 2030. Temat för dialogen var samverkan och partnerskap mellan den offentliga sektorn och den idéburna sektorn.
Fotografi på panelen

​Partnerskap är en del i arbetet med social hållbarhet. Företrädare för civilsamhället och för offentlig sektor inledde med att lyfta upp goda exempel för IOP – idéburet offentligt partnerskap. Därefter höll civilministern i en paneldiskussion om framtida möjligheter till utvecklat samarbete.

Mötet avslutades med att de idéburna organisationerna överlämnade en "möjlighetslista" till civilministern med förslag om hur samverkan kan utvecklas.

I panelen deltog, på bilden från vänster till höger:

- Civilminister Ardalan Shekarabi
- Svenska kyrkan (Erika Brundin, stf generalsekreterare)
- Röda Korset (Ulrika Wickman, vårdchef)
- Riksidrottsförbundet (Karin Karlsson, verksamhetsområdeschef)
- Arbetsförmedlingen (Gabriella Bouizgarne, Arbetsförmedlingschef)
- Länsstyrelsen Västra Götalands län (Lars Fröding, avdelningschef)
- Rädda Barnen (Ola Mattsson, Sverigechef)