Dags för invigning av Kata gård i Varnhem

På söndag, den 7 maj, inviger tillförordnade landshövding Lisbeth Schultze Kata gård i Varnhem. Kata gård är en ny kulturhistorisk sevärdhet, som visar landets kanske äldsta kyrkoruin.
- Kata gård är produkten av ett mångårigt och tålmodigt arbete, säger länsantikvarien Lars Jacobzon.
Höstskog och taket på en kyrka

​Varnhem är väl känt för sin kyrka och den intilliggande klosterruinen. Nu utökas besöksmålet med möjligheten att se och uppleva kyrkoruinens bevarade murar samt ta del av berättelsen om vad som hände i Varnhem innan munkarna kom dit på 1100-talet.

 - Kata gård är produkten av ett mångårigt och tålmodigt arbete. Det lokala engagemanget har hela tiden varit stort men en så omfattande satsning som Kata gård är kostsam och utan finansiell medverkan av flera parter hade den aldrig kunnat bli av, säger länsantikvarien Lars Jacobzon.

Att lösa den ekonomiska frågan blev en primär uppgift för några företrädare för Skara pastorat, Skara kommun, Västergötlands museum och Länsstyrelsen.

- Det samarbete som då inleddes kring målet att visa kyrkoruinen för besökare har haft stor betydelse för hela projektet, fortsätter Lars Jacobzon, och konstaterar att det är särskilt glädjande att Västergötlands museum nu tar över den fortsatta användningen och utvecklingen av kulturmiljön.

Tanken att kyrkoruinen borde göras tillgänglig för besökare väcktes redan under utgrävningsfasen, men konventionell murkonservering komplicerades av den källarliknande konstruktionen (kryptan) som fanns under kyrkans långhus. Ett tak som skydd mot väder och vind var därför nödvändigt för att säkra ett långsiktigt bevarande.

På uppdrag av Länsstyrelsen tog AIX Arkitekter fram ett första förslag på hur en sådan konstruktion skulle kunna se ut. Kostnaderna var dock höga och av den anledningen kom det att dröja till våren 2016 innan bygget av ett skyddstak kunde påbörjas.

Särskild omsorg har också lagts på att göra byggnaden tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Länsstyrelsen har varit en av huvudfinansiärerna och lämnat bidrag till såväl projektering som byggnation samt restaurering av ruinen. Det rör sig om drygt fem miljoner kronor. Sparbanksstiftelsen Skaraborg, Sparbanksstiftelsen Lidköping och Västra Götalandsregionen har också lämnat stora bidrag.

I april beviljade Länsstyrelsen dessutom Västergötlands museum 300 000 kronor av årets kulturmiljöbidrag till den information som kommer att finnas i byggnaden över kyrkoruinen. Här berättas om den arkeologiska upptäckten av kyrkoruinen men också om Kata, kvinnan som levde här i början på 1000-talet och som fått ge namn åt anläggningen.

- Kvinnornas roll i historien har alltför ofta en undanskymd plats. Det är därför extra betydelsefullt att Västergötlands museum väljer att låta Kata, som fortfarande vilar i sin grav norr om kyrkan, vara en utgångspunkt för berättelsen om denna historiska plats, säger Lars Jacobzon.

Här kan du läsa mer om Kata gård: http://vastergotlandsmuseum.se/kata-gard-varnhem

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21