Byggnadsnämndernas tillsyn i fokus vid seminarium

Kommunernas byggnadsnämnder har ett brett tillsynsansvar enligt Plan- och bygglagen (PBL). Nämnderna ska både se till att byggherrarna fullgör sina skyldigheter och att ägaren tar ansvar för att underhålla fastigheter. På ett seminarium i veckan fick ett åttiotal kommunala handläggare och politiker möjlighet att diskutera kommunens roll i tillsynsprocessen.

Seminariet anordnades av samverkansprojektet Byggsamverkan Västra Götaland som är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och flera av länets kommuner.

- Råd och stöd i tillsynsplanering är något som vi ser att många byggnadsnämnder efterfrågar. Vi ville erbjuda ett tillfälle för handläggare att träffas, utbyta erfarenheter och få tips på hur de kan arbeta med tillsyn, säger Kajsa Reimers på Länsstyrelsen som är koordinator för Byggsamverkan i Västra Götaland.

Gävle kommun som gott exempel

Under seminariet presenterade byggnadsinspektören Rickard Westling och juristen Niklas Fridén från Gävle kommun sin modell för tillsynsplanering.

Gävle kommun är ett omtalat exempel när det gäller att minska den ständigt växande högen av tillsynsärenden. Kommunen har med sin planering drastiskt lyckats minska antalet tillsynsärenden som ligger och väntar på att hanteras.

 

Stöd i tillsynen av ovårdade fastigheter

Under 2017 har Länsstyrelsen utvärderat kommunernas tillsyn över ovårdade fastigheter. Många kommuner efterfrågar stöd i detta arbete och vid seminariet presenterade Länsstyrelsen det handläggarstöd som tagits fram i samarbete med Lerums kommun och Göteborgs Stad. Handläggarstödet finns nu på Byggsamverkan Västra Götalands webbplats.

Stödet hittar du på Byggsamverkan Västra Götalads webbplats

Fakta om tillsynsveckan

Det här är en av aktiviteterna under Länsstyrelsens Tillsynsvecka 4–8 december. Sedan 2013 har Länsstyrelsen Västra Götaland organiserat Tillsynsveckor, vanligtvis en på våren och en på hösten, som ett komplement till den löpande tillsynen. Veckan ska öka kunskapen om Länsstyrelsens viktiga roll som tillsyns- och kontrollmyndighet.