Konserthuset, stadsteatern och konsthallen blir byggnadsminnen i Göteborg

Götaplatsen är något av ett hjärta i Göteborg. Ett hjärta att vara rädd om. Därför byggnadsminnesförklarades Götaplatsen med konstmuseet i våras.
Konsterthuset vid Götaplatsen i Göteborg

Nu kompletteras skyddet med ytterligare tre byggnader. Det rör sig om konserthuset, stadsteatern och konsthallen.

Götaplatsen är med sina byggnader ett av Göteborgs mest genomarbetade rum. Konserthuset, konstmuseet, konsthallen och stadsteatern är arkitektoniska pärlor ritade av sin samtids främsta arkitekter. Byggnaderna är synbarligen släkt genom stora kubiska volymer, flacka tak, påkostade material och gula fasadtegel.

Konserthuset byggdes år 1935 efter ritningar av Nils Einar Ericson. Byggnaden har kallats för en av de främsta konserthallarna i världen. I byggnaden samverkar detaljerna och helheten till ett arkitektoniskt mästerverk med musiken i centrum.

- Byggnadsminnesförklaringen betyder att vi skyddar fasaden, kapprum, foajéer, promenoarer, stora konsertsalen och Stenhammarsalen. Även tillbyggnaden från 1999 ingår i byggnadsminnet, berättar Lena Emanuelsson, antikvarie på Länsstyrelsen.

Stadsteatern invigdes år 1934. Arkitekt var Carl Bergsten, i nära samarbete med scenkonstruktören Knut Ström. Den sänkbara scenen, tillverkad på Götaverken, gjorde Göteborgs stadsteater till Europas modernaste vid denna tid. Här ingår foajén, trapphuset och promenoarerna i byggnadsminnet.

Konsthallen, med samma arkitekter som konstmuseet, invigdes tillsammans med konstmuseet i samband med Göteborgsutställningen 1923.