Brudkullen i Åmåls kommun blir naturreservat

​Länsstyrelsen har beslutat skydda ett 13 hektar stort område sydost om Fengersfors i Åmåls kommun. Brudkullen, som är det nya naturreservatets namn, består i huvudsak av gammal tallskog på hällmarker. Några av tallarna har nog hunnit fylla 300 år. Det betyder att träden var plantor under Karl XII:s tid.
Vy över skog och sjö

Att en del av tallarna nått en aktningsvärd ålder avslöjas av den så kallade pansarbarken. Alltså en mycket grov och sprucken bark. Till skillnad från ungtallarnas spröda, nästan pappersliknande bark.

Skogen i reservatet har och håller på att bilda mycket av de strukturer som är kännetecknande för ett naturligt fungerande skogsekosystem. Det betyder exempelvis att det finns en hel del gamla och döda träd.

Död ved är idag en bristvara i många av våra skogar. De gamla och döda träden skapar goda livsförutsättningar för flera sällsynta lavar, mossor, svampar och insekter. Några är faktiskt helt beroende av döden för sin egen överlevnad.

Brudkullen bjuder också på en vacker utsikt. Toppen ger dig magnifika vyer över Kristinedalstjärnet och Fröskog. Du kan också skymta sjön Ärr i sydväst.