Betaltjänster med personlig service minskar i länet

Länsstyrelsen bedömer att tillgången till grundläggande betaltjänster fortfarande inte är tillfredställande i Västra Götaland. Personlig service ersätts av digitala betaltjänster på flera håll – något som framför allt påverkar äldre och funktionsnedsatta.
hand som räcker fram pengar vid kassan

​Länsstyrelserna ansvarar för att årligen analysera hur tillgången till grundläggande betaltjänster motsvarar samhällets behov i respektive län. Årets rapport visar på att tillgången inte möter det upplevda behovet i länet, samt att marknaden drar sig tillbaka, främst i länets nordöstra del.

– Karlsborg och Gullspång är idag helt utan bankkontor. Detta försämrar tillgången till personlig service, vilket i sin tur försvårar för ett flertal grupper i samhället, främst äldre och funktionsnedsatta, säger Agneta Olsson, processledare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

– Det är viktigt att även se till de personer som inte har möjlighet, vilja, kunskap eller förmåga att följa med i utvecklingen. För att motverka en ökad digital polarisering krävs kunskap och nya arbetsmetoder om hur vi hanterar de glapp som uppstår, säger Frida Bengtsdotter, processledare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Länsstyrelsernas bevakningsrapport för 2017

 


 Kontakta oss

​Länsstyrelsen Västra Götaland
Frida Bengtsdotter 010-224 52 11
Agneta Olsson 010-224 52 97

Nationella årsrapporten
Sara Ehrenberg 010-225 03 81
Johanna Jansson 010-225 02 68

Pressansvarig
Anita Nillson
010-224 45 45
073-660 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se