Falbygdens naturskyddsförening blir Årets slåtterängsskötare

Falbygdens naturskyddsförening sköter varje år Kurebo äng i Falköpings kommun. Nu får föreningen utmärkelsen Årets slåtterängsskötare i Västra Götaland 2017. Vår tillförordnade landshövding Lisbeth Schultze delar ut hederspriset.
Gulla blommor (Slåttergubbe) på en grön äng

Det är tack vare enskilda personer och föreningars årliga insatser som det fortfarande finns slåtterängar kvar i länet.

- För att uppmärksamma det viktiga arbetet med slåtterängar och sporra till fortsatta insatser har Länsstyrelsen tagit initiativ till utmärkelsen Årets slåtterängsskötare, säger Karin Persson, rådgivare på Länsstyrelsen.

Flera mycket goda ängsskötare har nominerats och det blev verkligen något att bita i för de som ställt upp i referensgruppen. Valet föll till slut på Falbygdens naturskyddsförening.

Så lyder motiveringen

"Falbygdens naturskyddsförening har med stort engagemang skött ängen i Kurebo sedan 20 år. Med slåttergille på Ängens dag för de kunskap om lieslåtter vidare och ger alla möjlighet att delta. Ängen vid torpet Kurebo ligger i en odlingsmiljö med gamla anor. Ängen är mycket artrik och innehåller både torra och fuktiga delar."

Media hälsas varmt välkomna att delta vid prisutdelningen.

När: Tisdag 12 september, kl 14.00

Var: Marieholm, Marieholmsbron, Mariestad

Läs mer om skötselåtgärder för odlingslandskapets natur- och kulturvärden