Nu stundar årets havsöringspremiär

På lördag, den första april, är det dags för årets havsöringspremiär. För att fisket ska finnas kvar även i framtiden är det viktigt att alla respekterar gällande regler.

​Reglerna är i korthet:

  • Vid handredskapsfiske får du högst behålla sammanlagt två laxar eller öringar per fiskare och dygn.
  • Öring mindre än 45 cm får inte behållas och ska omedelbart återutsättas skonsamt.
  • Fiske med nät på grundare områden än 3 meter är förbjudet inom perioden 1:a oktober t.o.m. 30:e april.
  • Trolling är förbjudet i fredningsområden för havsöring

Observera att det gäller särskilda regler för fiske i Svinesund och Idefjorden. Om du fångar fisk som du inte får, eller önskar, behålla är det viktigt att fisken hanteras varsamt. Drilla fisken så kort stund som möjligt och lyft inte upp fisken ur vattnet. Om du måste ta i fisken använd blöta händer så att du inte skadar fiskens slemskikt.

Totalt resulterade 2016 års operativa fisketillsyn inom Västra Götalands län i 557 tillsynstillfällen med 208 polisanmälningar och 333 beslag. 167 tips om olaga fiske kontrollerades och 14 508 kontroller utfördes under operativ fisketillsyn. Under de kommande dagarna kommer kontrollerande myndigheter att ha en förstärkt fisketillsyn. Om du observerar brott mot gällande regler – kontakta Polisen, Kustbevakningen eller Länsstyrelsen.

Läs mer om aktuella regler på www.svenskafiskeregler.se

och i foldern Fiskeregler i havet

Tryckta foldrar kan beställas av Länsstyrelsen.