Arbetet med oljeutsläpp flyttas norrut

Kustbevakningen har flyttat sina enheter norrut längs kusten och söker nu efter olja utefter land och öar från norska gränsen till Lysekil. Ingen olja har påträffats i Kosterarkipelagen eller i närheten av den. Lite olja finns vid Kalvö, Valö, samt Alvö.

Kustbevakningen har satt in ett miljöskyddsfartyg, två sjöövervakningsfartyg och en ribbåt. Den strimma olja som flygspaningen misstänkte på onsdagen i Kosterhavet var ett bälte med havstång, däremot förekommer olja fläckvis runt Kosteröarna.

Övriga områden längs kusten inventeras med hjälp av ribbåtar samt strandbekämpare och vattenskotrar. Kustbevakningen har fortsatt att flygspana under dagen.

Även räddningstjänsterna i mellersta och norra Bohuslän och kommunerna i Lysekil, Sotenäs, Tanum och Strömstad arbetar med att inventera stränder och en del fynd har gjorts.

Kommuner, räddningstjänster, Länsstyrelsen samt saneringsföretag kommer att ha ett arbetsmöte under fredagen för att samordna arbetet med sanering och fördelningen av resurser. Materiel från den nationella oljedepån i Göteborg flyttas till Tanum för att ha saneringsmateriel i beredskap för berörda kommuner.

Om man gör oljefynd på någon strand kan man rapportera det till Kustbevakningen, gärna med bild, till oljebilder@kustbevakningen.se