Hur brett är ett miljömål?

Barnen är vår framtid. Barnen är bärare av det vi planerar här och nu. - Vi behöver samarbeta mer med den yngre generationen och därmed tydligare få med barnperspektivet i arbetet med en god bebyggd miljö, menar länsarkitekten Andreas Lidholm.

​Som samhället ser ut idag finns en del att önska för en bättre utveckling. Tvärgrupp miljömål och tvärsektoriellt arbete är viktiga stöttestenar i hur vi organiserar och prioriterar arbetet med miljömålen. Vi behöver samverka och dra nytta av varandras kompetenser.

Hållbarhetsfrågor

Alla miljömål är viktiga säger Andreas Lidholm, länsarkitekt och funktionschef på regional planering. Men även om han helst pratar om hållbarhetsmål så har han en favorit bland miljömålen.

- Om jag måste välja ett favoritmiljömål så är det målet om god bebyggd miljö, säger Andreas. Men jag tänker inte miljömål egentligen, jag tänker hållbarhet. Då får vi med alla aspekter med det sociala, ekonomiska och ekologiska som hänger ihop.

Många av åtgärderna på förslag är väldigt bra i det nya åtgärdsprogrammet för miljömålen. Inte minst att vi lyfter frågan om buller är viktigt. Andreas poängterar att vi måste ta hänsyn till bullerfrågan när vi planerar för att bygga hållbara städer. Kombinationen med en god ljudnivå är jätteviktigt i arbetet för ett samhälle som ger ett gott liv och där vi inte behöver leva i buller.

Hållbar infrastruktur

Stora och små kommuner har olika utmaningar. Att hantera tillväxt och kollektivtrafik på ett hållbart sätt är inte så enkelt. Vi behöver i första hand bygga nära infrastruktur som hållplatser till kollektivtrafik och järnvägsstationer. Vi bör inte bygga på platser där det är omöjligt att leva klimatsmart, långt från kollektivtrafik.

- I mitt eget miljöarbete känner jag att det är väldigt viktigt att vara en förebild för att bli trovärdig, säger Andreas. Det måste vara enkelt med miljöarbete. Jag cyklar till jobbet, mest för att det är praktiskt. Vi har mycket bra förutsättningar för källsortering där vi bor. Och när vi åker bil så gör vi det med vår elbil.

Det får inte vara irriterande svårt och krångligt att leva hållbart. Då får vi aldrig med alla personer i det klimatsmarta arbetet.

Lösningar finns

Andreas känner sig absolut glad i arbetet med hållbarhetsfrågor. Ibland kan han dock känna en viss uppgivenhet. Det finns så många klimatsmarta lösningar som inte omsätts i vardagen.

- Det roligaste är när man hör om utvecklingsarbete runt om i länet, och att hållbarhetsaspekterna finns med, säger Andreas. Det finns mycket positiv kraft och energi som jag önskar att vi skulle kunna utnyttja ännu mer.

Jorden runt

På frågan om hur brett ett miljömål är har han svar på tal.
- Tillräckligt brett för att nå jorden runt, säger Andreas utan att tveka.

Drömscenario för en hållbar stadsutveckling i Göteborg, Sverige och världen är att vi har mobiliteten i fokus, och att vi tar större hänsyn till hur olika bitar hänger ihop. En hållbar stadsutveckling ska underlätta för dig och mig att göra rätt, det ska vara lätt att göra rätt.

Andreas svar på förra veckans fråga från Elenor Loyd:
Hur långt sträcker sig din hållbara konsumtion?
- Jag försöker leva som jag lär och agera klimatsmart. Jag är mest stolt över att jag cyklar mellan bostaden och arbetet, säger Andreas Lidholm.

Andreas fråga till nästa veckas intervju person är:
Hur är miljömålen formulerade 2050?

Läs intervjun med Elenor Loyd

Läs mer om arbetet med våra miljömål

Nu finns Miljömål Västra Götaland på facebook


 Intervjuserie: Hur brett är ett miljömål?

​​För att lyfta Länsstyrelsens miljömålsarbete presenterar vi ett antal intervjuer under våren. Frågan om bredden på miljömålet är namnet på serien om vårt miljömålsarbete. Här intervjuar vi olika chefer som arbetar för miljömålen, och varje vecka presenteras olika idéer och tankar kring hur vi kan jobba för att tillsammans nå miljömålen i Västra Götaland.

Häng med i denna intervjuserie och ta del av arbetet för miljömålen!