Ännu ingen olja på land

Ingen olja har ännu spolats upp på land men olja har påträffats vid västra delarna av Gåsö skärgård, Gävens fyr och sydspetsen av Stora Kornö.

I en vik på Storö på Gåsö har 30 liter olja påträffat och insatser kommer att sättas in för att plocka upp den. Ett oljestråk har påträffades i vattnet runt Smögen och den driver norrut. En läns har lagts ut. Det finns ingen uppgift om hur mycket olja som har läckt ut totalt men hittills har cirka 7 000 liter ren olja tagits upp.

Enstaka klumpar av en tennisbolls storlek flyter i vattnet och kan komma att flyta upp på land. Det kommer att blåsa upp i natt vilket ökar sannolikheten att dessa klumpar når land. Kustbevakningens skickar regelbundet upp flygplan för att få en överblick och kontrollera den olja som ligger nära kusten.

Hittills har inga drabbade fåglar, sälar eller andra djur observerat, men sannolikheten är stor att några djur kommer att drabbas. Säl- och fågelskyddsområden kommer att prioriteras i sökningen efter olja. Hjälp gärna till att observera drabbade djur, fåglar, natur eller om du ser större mängder olja i vattnet eller på land. Skicka din observation till oljebilder@kustbevakningen.se.

Följ händelsen på Kustbevakningens webbplats


 Kontakta oss

​Tjänsteman i beredskap (TiB)
031-334 11 06

Länsstyrelsen Västra Götalands län
vastragotaland@lansstyrelsen.se

010-224 40 00