Allvarliga brister när badanläggningar kameraövervakar

Länsstyrelserna gjorde under fjolåret en särskild tillsyn av kameraövervakning på badanläggningar. Sex anläggningar granskades i Västra Götalands län. Tre fick anmärkningar.

Samtliga granskade anläggningar är platser där integritetsintresset är mycket högt. Därför är det alarmerande att tre av badanläggningar har för stort upptagningsområde på kamerorna. På två av de tre finns dessutom fler kameror än tillstånden medger.

- Det här rör sig om allvarliga anmärkningar, säger Camilla Wagnervik, jurist på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Kameraövervakning blir allt vanligare i samhället. Den innebär alltid ett ingrepp i den enskildes integritet. För att få övervaka en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd av Länsstyrelsen. Det är också vi som kontrollerar att övervakningen är laglig.

Länsstyrelserna genomför varje år ett nationellt tillsynsprojekt av kameraövervakning inom vissa särskilda verksamheter. Tidigare år har bland annat restauranger, butiker, sjukhus, gym, polishus och domstolar granskats. I år, 2017, prioriterar vi tillsyn av hotell.

Bakgrund

Det är länsstyrelsens uppgift att säkerställa att intresset att använda kameraövervakning väger tyngre än den enskildes intresse att inte bli övervakad.

Om tillstånd ges är den som bedriver kameraövervakningen skyldig att informera om övervakningen genom tydlig skyltning. Det är förbjudet att använda dolda eller hemliga övervaknings­kameror. 

Läs hela tillsynsrapporten.

 

 

 


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21