Ålens vägval vid Ålgårda kraftverk

Nu under hösten görs studier för att se hur ålarna använder vandringsvägarna för att ta sig förbi Ålgårda kraftverk i Halland. I en första omgång har 18 ålar märkts med sändare som registrerar deras vägval.

Ålgårda kraftverk ligger i Rolfsån i Hallands län. Här har det sedan 2012 byggts fiskvägar för såväl uppströms- som nedströmsvandrande fisk. Under hösten 2017 genomför Fiskeutredningsgruppen (FUG) vid Länsstyrelsen i Västra Götaland så kallade telemetristudier på ål. Ålarna fångas i ryssjor nedströms sjön Lygnern. De märks med en sändare och sätts ut i vattnet igen. Runt kraftverket finns flera mottagare som registrerar när en märkt ål passerar.

Studierna görs för att samla kunskap om på vilket sätt ålarna använder de olika vandringsvägarna förbi kraftverket.

I en första omgång märktes 18 ålar. Av dessa vandrade 12 ålar förbi kraftverket i naturfåran, det vill säga den naturliga vattensträckan. Normalt sett är naturfåran stängd, men eftersom det var mycket vatten i Lygnern stod luckorna till fåran öppna under en period. Det var bara en ål som använde omlöpet, en fiskväg utformad som en bäckfåra, för att ta sig förbi kraftverket och vidare nedströms. De 13 ålarna har registrerats i en mottagare cirka 10 kilometer längre ned, vilket visar att de aktivt simmat vidare nedströms. Hur de övriga fem ålarna och ytterligare fyra nyligen märkta ålar har rört sig har inte undersökts än. Studierna fortsätter under hösten.

Här kan du i realtid se fiskarna som registreras i fiskeräknaren som finns vid omlöpet