Äldre kompisar vanligaste källan till alkohol för unga

Varannan 16-årig alkoholkonsument skulle vända sig till en äldre kompis för att skaffa alkohol. Närmare 60 procent uppger dock att de skulle avstå från att skaffa alkohol om de inte fick tag på den genom någon de känner.

Det här visar en undersökning som Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) gjort bland svenska ungdomar. I den framkommer att det är äldre kompisar och syskon som är den vanligaste källan till alkohol för minderåriga.

- Det är glädjande att vi även i år har en väldigt stor uppslutning i länet kring ett gemensamt arbete mot langning av alkohol till ungdomar, säger Lennart Rådenmark, länssamordnare för det drogförebyggande arbete i Västra Götalands län som 47 av våra 49 kommuner deltar i.

Nu vänder vi oss i Västra Götaland till unga vuxna personer i åldern 20 - 25 år med kampanjen "Hejdå alkoholskador" och ber om deras hjälp inför jul- och nyårshelgerna.

- Vi vill få unga vuxna att låta bli att bjuda eller köpa ut alkohol till minderåriga, säger Ulrika Ankargren. 

- Vi har lyckats få föräldrar att vara restriktiva och inte bjuda eller köpa ut till sina tonåringar. Nu behöver vi ta ett extra tag och kommunicerar därför direkt via sociala medier som Youtube med målgruppen under de kommande veckorna, säger Lennart Rådenmark.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete mot langning. Här har du listan över kontaktpersoner i kommunerna.

FAKTA
Kampanjen "Hejdå alkoholskador" bedrivs av Länsstyrelserna i Västra Götaland, Stockholm och Skåne tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Kampanjen handlar dels om skador och annat tråkigt som kan hända unga som dricker alkohol och dels om vanliga myter kring unga och alkohol.


 Pressansvarig

​Jan Mogol
010-224 45 52
0705-60 71 21
jan.mogol@lansstyrelsen.se