Prioriterade kontroller av djurhälsopersonal

I dag publicerar Jordbruksverket en redovisning av länsstyrelsernas kontroller av djurhälsopersonal. Under fjolåret genomfördes 698 kontroller över hela landet. Det innebär att tio procent av veterinärerna kontrollerades.

Det är en minskning jämfört med 2015, då 926 kontroller gjordes. År 2014 var siffran 785 kontroller. Minskningen gäller för samtliga grupper av djurhälsopersonal – utom den högst prioriterade gruppen i Jordbruksverkets vägledning. Alltså veterinärer som beviljar villkorad läkemedelsanvändning. Här är både antalet kontroller och andelen kontrollerade veterinärer högre än tidigare år. Antalet kontroller 2016 motsvarar 87 procent av kontrollobjekten i denna kategori.

Prioritering av resurser

Maria Leclercq, chef för länsveterinärsenheten i Östergötlands län, ser positivt på att Jordbruksverket lyfter fram kontrollområdet. Hennes förklaring till att kontrollerna har minskat är att länsveterinärerna helt enkelt har fått mer att göra. Länsstyrelserna har under de senaste åren fått flera nya arbetsuppgifter inom det veterinära området, utan att nya medel har tillförts.

- Utifrån dessa förutsättningar är det tydligt att landets länsstyrelser har gjort en likvärdig och klok prioritering av resurserna och satsat på de mest angelägna kontrollerna, säger Maria Leclercq, som är samordnare inom länsstyrelsernas nationella nätverk för djurskydd och veterinära frågor.

Bättre vägledningar på gång

Jordbruksverket kommer att prioritera området och se över de aktuella vägledningarna.

- Vi välkomnar detta. Länsstyrelserna har sedan en tid tillbaka efterfrågat bättre vägledningar och högre kvalitet i de befintliga registren. Antibiotikaresistens är vår tids kanske största hot mot folk- och djurhälsan och kopplingen mellan vårdhygien och läkemedelsanvändning är mycket tydlig. Det är därför en av de frågor som länsstyrelserna har lyft fram i sitt gemensamma budgetunderlag till regeringen, säger Maria Leclercq.

Här kan du ta del av Jordbruksverkets pressmeddelande