Pengar att söka till utbildningar för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning

Efterfrågan av bland annat läkare och sjuksköterskor är stor och prognosen är att efterfrågan kommer att kvarstå en tid framöver. Därför har länsstyrelserna fått två miljoner kronor att fördela till aktörer som anordnar utbildningar för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning från land utanför EU/EES eller Schweiz.

Länsstyrelsen Stockholm har fått i uppdrag fördela medlen till projekt som anordnar utbildningar för denna målgrupp i svenska språket samt teoretisk och praktisk medicin.

Genom att ge personer med utbildning inom ett hälso- och sjukvårdsyrke möjlighet att påbörja en utbildning i yrkesinriktad svenska och teoretisk och praktisk medicin redan under asyltiden, kan processen till etablering i arbetslivet förkortas.

- Tidigare undersökningar har visat att det tar mellan fem och sju år för en nyanländ läkare att få svensk legitimation för att kunna arbeta inom sitt yrke i Sverige. Riksrevisionen har utfört beräkningar som visar att även korta tidigareläggningar av anställningar inom kvalificerade yrken för akademiker med utländsk utbildning ger betydande ekonomiska vinster, både för samhället som helhet, för individerna och för de offentliga finanserna, säger Sandra Norrman, Länsstyrelsen i Stockholm.

Vem kan söka

Medlen kan sökas av aktörer och projekt som anordnar utbildningar i svenska språket samt teoretisk och praktisk medicin för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning från länder utanför EU/EES eller Schweiz.

Medel kan endast beviljas för verksamhet som kan starta omgående. Medlen måste vara förbrukade under 2017.

Ansökan

Ansökningar skickas in till Länsstyrelsen i Stockholm, senast den 14 september 2017. Beslut meddelas sökande den 21 september 2017.
Ansökningsblankett med vägledning

Mer information om utlysningen av medel till utbildningar för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning