Ny webbplats ska tydliggöra rättsläget om EU-medborgare i Sverige

I dag, den 10 maj, lanseras den nya webbplatsen eumedborgareisverige.se – en vägledning och ett stöd till yrkesverksamma som i sitt arbete kommer i kontakt med EU/EES-medborgare som vistas i Sverige. Webbplatsen utgör en gemensam plattform för att stärka samverkan och bidra till ett rättssäkert och mer likvärdigt arbetssätt i landet.

Under senare år har medborgare från EU i allt större utsträckning kommit tillfälligt till Sverige för att försörja sig. En del tigger, andra plockar bär eller söker inkomst på andra sätt. Rättsläget för de EU/EES-medborgare som stannar här i mer än tre månader och saknar uppehållsrätt har varit otydligt, vilket gör att lagar och regler tolkas olika bland myndigheter, kommuner och landsting. Därmed kan personer som saknar uppehållsrätt få olika förutsättningar i kontakt med dessa aktörer.

Stärker rättssäkerheten

Länsstyrelsen i Stockholms län har det nationella regeringsuppdraget 2016-2017 att samordna arbetet som rör EU/EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige och som saknar uppehållsrätt. Den nya webbplatsen eumedborgareisverige.se är en del i arbetet.

– Vid besök och i samtal med myndigheter och kommuner efterfrågas tydliga och nationella riktlinjer. Med webbplatsen vill vi kunna ge vägledning för att stärka rättssäkerheten i landet och samtidigt skapa en bättre arbetsmiljö för dem som arbetar med frågorna, säger Claes Ling-Vannerus, nationell samordnare för arbetet med EU-medborgare.

Webbplatsen, som främst riktar sig åt myndigheter, kommuner och landsting, bidrar till samverkan och möjliggör en mer ändamålsenlig och likformig tillämpning av rättsläget. Syftet med webbplatsen är även att ge samhällets aktörer en gemensam plattform som tydliggör statliga myndigheters tolkningar och mandat kring frågor som avser EU/EES-medborgare som vistas i Sverige.

Besök webbsidan eumedborgareisverige.se.