Mänskliga rättigheter, jämställdhet och civilt försvar är länsstyrelsernas teman i Almedalen

Den 5 juli har länsstyrelserna seminarier i Länsstyrelsens trädgård i Visby. Under förmiddagen handlar det om mänskliga rättigheter och jämställdhet. Hur får vi ett samhälle utan våld mot kvinnor? Under eftermiddagen är ämnet Spioner, sårbarhet och Sveriges säkerhet. Hur ser hotbilden ut och hur kan vi motverka påverkanskampanjer?

För fjärde året genomför länsstyrelserna gemensamma seminarier under Almedalsveckan i Visby. I år är arrangemanget uppdelat i tre seminarier om jämställdhet och mänskliga rättigheter under förmiddagen och tre seminarier om civilt försvar under eftermiddagen. Paneldeltagare är ministrar, myndighetschefer och nationella experter inom de olika områdena. Bland annat deltar Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Morten Kjaerum, Raoul Wallenberg-institutet och Peter Hultqvist, försvarsminister.

Varje seminarium pågår 45 minuter. På förmiddagen börjar de klockan 9.00, 10.00 och 11.00. Under eftermiddagen börjar seminarierna klockan 13.00, 14.00 och 15.00. Alla sex seminarierna är i Länsstyrelsen Gotlands trädgård i Visby.

Lära svenska och Informationsverige.se

Länsstyrelsen i Västra Götalands län kommer att visa www.informationsverige.se och det nya språkinlärningspaketet Lära svenska under Almedalsveckan. Vi kommer att finnas i Digidalen i korsningen Rigagränd/Strandgatan måndag till torsdag. Tisdagen den 4 juli klockan 13.30 kommer vi hålla ett öppet seminarium om informationens betydelse för asylsökande och nyanlände. Vi kommer ha ett panelsamtal om den information som ges och hur den kan öka möjligheterna till delaktighet och etablering i det svenska samhället.

Från Länsstyrelsen i Västra Götalands län är det följande personer som kommer att vara på plats i Almedalen: Danny Eriksson, Maria Nobel, Emma Thoong, Natalia Baar och Karin Ladberg.