Länsstyrelserna på plats under MR-dagarna

Mänskliga rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för rättighetsfrågor. Årets tema är mänskliga rättigheternas framtid och platsen är Jönköping. Länsstyrelserna deltar och presenterar dessutom en ny rapport om arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige.

Mässan har arrangerats sedan 2000 och anordnas i år den 9–11 november i Jönköping. MR-dagarna lockar forskare, studenter, aktivister, tjänstepersoner, politiker, företagare och ideellt engagerade från hela landet. Här kan besökarna hämta in ny kunskap, nya metoder och verktyg som hjälper till i arbetet för att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna.

I samband med MR-dagarna presenterar länsstyrelserna ett nytt kunskapsmaterial om de mänskliga rättigheterna i landet. Rapporten bygger på rekommendationer från två av FN:s granskningsorgan och beskriver regionala förhållanden med stöd av statistik från SCB, BRÅ och andra myndigheter. Rapporten presenteras under ett seminarium på fredagen där kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar. 

Sammanlagt arrangeras över 100 olika seminarier och föreläsningar och för dig som inte har möjlighet att delta på plats går det att se flera av dem live på nätet. Du hittar mer information och länk till livesändningarna på MR-dagarnas webbplats.

Fakta om MR-dagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, har funnits sedan år 2000 och är Nordens viktigaste samlade mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Syftet med arrangemanget är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

Konferensen äger rum årligen i olika städer för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Konferensen drivs helt utan vinstintresse och är ett samarbetsprojekt mellan Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan.