Ytterligare åtta miljoner i statsbidrag till verksamhet för asylsökande

Länsstyrelsen har fått ytterligare drygt åtta miljoner kronor att fördela som statsbidrag till insatser för vuxna asylsökande och personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boenden.
- Nu välkomnar vi särskilt sökande i Sjuhärad, säger integrationshandläggaren, Love Lundin.

Insatserna ska stärka kunskaperna i svenska språket, främja hälsan och förenkla etableringen på arbetsmarknaden och i samhället. I vårt län handlar det om drygt 9 000 personer.  

Från och med den 14 augusti kan organisationer i det civila samhället återigen söka statsbidrag hos Länsstyrelsen för insatser riktade till vuxna asylsökande. Organisationerna ska vara ideella och uppfylla vissa krav. I undantagsfall kan även kommuner söka. Här kan du läsa mer om kraven.

Tidiga insatser är första länken i etableringskedjan. Insatserna ska både skapa meningsfull väntan under asyltiden och främja en framtida etablering för alla som beviljas uppehållstillstånd. Ett sätt att underlätta kontakterna med den svenska arbetsmarknaden och samhället.

Länsstyrelsen har hittills i år beviljat statsbidrag för insatser motsvarande
11 miljoner kronor och intresset har varit stort.


Länsstyrelsen arbetar för

  • En jämn fördelning av likartade insatser
  • Att målgruppen för insatserna har möjlighet att delta
  • Att tillgången av insatser motsvarar behovet i länet
  • Att kvinnor och män kan delta på lika villkor och i samma utsträckning.

Mer information
Läs mer om insatser för asylsökande på Länsstyrelsens webbplats


Kontakta oss

Pressansvarig:
Jan Mogol
Telefon: 010-224 45 52
Mobil: 0705-60 71 21